ارگ داکی مسوول کیشی لرینگ هدفینه دوشینینگ.

0
863

حرمتلی وطنداش لر بیز لر بوگون اوران غاتی غئین گون لرده یاشه یورس!
ارگ داکی مسوول کشی لرینگ هدفینه دوشینینگ.
اولرینگ آرزو سی شِل، بیز لری هرقنچه ضعیف ایدیب بیلسه ایدجک، نادیب دینده ترکمن لری اوز ایچینده نا اتفاق ادیب، اوزبک لری اوز ایچینده نا اتفاق ادیب اورشدیر یور، غالیبرسه ترکمن و اوزبک ایکی ایناغه بولن ملتی اوز ایچلرنه نفاق تاشله مانه کوشش ادیور، اوندن سونگ بول نا اتفاق لیق لردن فایده لنیب سونگره تمام بولیون اورش لری ارگینگ اوزی سازمان دهی ایلاب اوستمیزه طالب و داعش دیین گروه لری ایبریب یوقاردن هم طیاره بم باردمانی ادیب بیزینگ غریب و بیچاره خلقمیزی آواره ادیور.
باریوق کتده لر میزی، کدر لر میزی هم آواره بولن ملتمیز بیله مصروف ساقله یور. وقت، گون گچیب دور، موندن فایده لنیب شویله بی کیفیت حکومتینگ هم عمری اوزاق بولیب بار یور . بیر طرف دن کرونا ویروسینگ تحدیدی،بیر طرف دن حکومتینگ اوزی اوستمیزه طالب،داعش ایبریب همه غین چلیق لری ارگینگ اوزی غورشه یور باریسی حکومتینگ اوز فلانی خواه له جاغی بیزلر بیریک مان ظلمینگ آستینده یاشه ساق.
او طرفدن ترکمن لری ضعیف ادیور ،بو طرفدن اوزبک لری ضعیف ادیور، ای دوغن لر بیر بولینگ اوتورشینگ مصلحت شینگ شخصی مشکلات لری غوینگ عمومی مشکل لری حل ادجک بولینگ. اورته ده تقسیم ادیلمه دیک زاد یوق که.
عزیز ترکمن لرینگ یاش اولی لری و اوزبک لرینگ یاش اولی لری قچناچه بیزلر ظلم گوریب بولرینگ تیغینینگ آشاغینده یاشارس…
ساغ بولینگ
حرمت بیلن
محمود ترکمن..

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here