اتلانینگ  استاد یحیا «حفیظی» جوزجانی دن

0
886

اتلانینگ

استاد یحیا «حفیظی» جوزجانی

آتلانینگ ازملت بافخروباشان آتلانینگ
آتلانینگ ای زاده سام ونریمان آتلانینگ

آتلانینگ ای جوزجان نینگ قهرمان اوغلانلری
سیزبیلان دورخلق باتور سمنگان آتلانینگ

یکه ویلغوز ایماس سیز بوجهاد میدانیده
سیز بیلان دور توده بلخ وبدخشان آتلانینگ

بیرسرپل بیرله بادغیس وهرات اهلی ایماس
منتظر دور امر وفرمانیز گه بغلان آتلانینگ

آتلانینگ یاولرگه قرشی ای فریدون زاده لر
تورکیلینگ مردانه وار ای نسل توران آتلانینگ

یاتمه سون قنترگه آتلرتورکیلینگ ای توده لر
کیلدی دور انقلاب وخشم وعصیان آتلانینگ

آشتی فاشیزیمنی ظلمی حدیدین ای اولکه داش
قوزغلان ایامی کیلدی اوشبودوران آتلانینگ

هرتماندین نعره لارتارتیب کیرینگ میدان ارا
یاولریز بولسین کوریب زاروپریشان آتلانینگ

قمچی لانگ مهمیزبیرینگ تارتینگ جلونی آلغه گه
کیشنتیب جولان بیرینگ ای مردمیدان آتلانینگ

تورکیلینگ فرصتنی قولدین بیرمانگ ای احبابلر
کیت سه قولدین کیلما گای قیتیب بوامکان آتلانینگ

اوزبیگ وترکمن دیبان اوزایچره تفریق تشله مانگ
اوشبو فاشیزیم گه قرشی بیرتن وجان آتلانینگ

اوشبو ضحاک زاده لرگه قرشی ای بیوک خلقیم منینگ
تورکیلینگ چون کاوه وبرزوی دهقان آتلانینگ

ایستا سانگیز ای ایلیم روح ابامسلم نی شاد
تورکیلینگ ای زاده ببر خراسان آتلانینگ

اشقر دیوزادنی جولانگ چون کمند رومی دیک
هرتمان جولان بیرینگ ای باتور اوغلان آتلانینگ

تانگ وتوپ اهریمن لاردین حذر قیلمانگ ایلیم
تنگری تعالی دورسیلرگه چون نگهبان آتلانینگ

تاغ وتاش بول وطن سیزلرگه سنگردور بیلینگ
باش کوتارینگ پامیر والبرز تماندان آتلانینگ

جام صبر ملتی میز بولدی لبریز و ادریغ
کیلدی دور قوزغلان ای باتوراوغلان آتلانینگ

پاده دیک قولانگ دمیزگه برچه نرو ماده سین
کیلماسون قیتیب اینه بونسل شیطان آتلانینگ

برچه سین سورگون قیلینگ کیتسون سلیمان تاغیگه
اولکه میز بولسین اینه قیتیب گلستان آتلانینگ

وقتنی قولدین بیرمانگ ای صاحبقران اولاده سی
کیتمه سون فرصت قولیزدین اوشبو دوران آتلانینگ

۱۳۹۹/۲/۱۷ییلی شبرغان شهری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here