دموکراسی در سرتاسر جهان تضعیف شده است

0
963

تحقیق: دموکراسی در سرتاسر جهان تضعیف شده است

  • نویسنده های این تحقیق عامل اصلی تضعیف دموکراسی ها را قدرت گیری نظام های سرکوبگر عنوان کرده اند.
  • «ناسیونالیسم و سیاست های به نفع جمعیت خاص پدیده های نو نیستند، اما در سال های اخیر هر دو مورد به یک امر عادی در کشورها مبدل شده اند.»
  • «حتی کشورهای که در گذشته پیشقراول دموکراسی بودند مانند پولند و مجارستان در اروپا، نیز حالا در جمع کشورهای مشکل ساز در عرصه قانونمداری و کیفیت دموکراسی شمرده می شوند.»
  • محققان عوامل این وضعیت و تضعیف دموکراسی را در تلاش برای تحکیم قدرت و خویشاوند سالاری عنوان کرده اند که نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و شکاف های اجتماعی را عمیق می سازند
  • با اوج گیری بحران کرونا، بعید نیست که شماری از سران کشورها به تحکیم قدرت و ایجاد ساختارهای خودکامه تلاش کرده و از این وضعیت سوء استفاده نمایند.

براساس یک تحقیق جدید بنیاد برتلسمن، تضعیف دولت قانونمدار و آزادی های سیاسی حتی باثبات ترین دموکراسی های جهان را نیز با تغییر مواجه نموده است و اکنون بحران کرونا این وضعیت را تشدید بخشیده است.

    
Justitia Statue (picture-alliance/dpa/D. Freigner)

براساس شاخص شفافیت بنیاد برتلسمن که امروز چهارشنبه منتشر گردیده است، افزایش تلاش ها برای ضعیف ساختن حاکمیت قانون و آزادی های سیاسی تأثیرات خیلی وخیم حتی بر باثابت ترین دموکراسی های جهان داشته است. در این گزارش تأکید شده است که در این میان در کشورهای برازیل، هندوستان و مجارستان حکومت ها به تلاش خود برای تضعیف دموکراسی ادامه می دهند. نویسنده های این تحقیق هشدار می دهند که اکنون بحران کرونا این وضعیت را بیشتر تشدید بخشیده است.

براساس تحقیقات این بنیاد که در مجموع ۱۳۷ کشور جهان را مورد مطالعه قرار داده است، در ۵۴ درصد این کشورها سه درصد عقبگرد در دموکراسی در مقایسه با سال ۲۰۱۰ محسوس می باشد. علاوه بر این، برای نخستین بار کیفیت دموکراسی، بازار اقتصاد و رهبری حکومت ها به نازل ترین سطح خود از شروع این تحقیقات رسیده است. نویسنده های این تحقیق عامل اصلی تضعیف دموکراسی ها را قدرت گیری نظام های سرکوبگر عنوان کرده اند.

به گزارش بنیاد برتلسمن، در یک دهه اخیر تفکیک قوا در۶۰ کشور جهان به شکل آشکار تضعیف شده و از این میان ۵۸ کشور جهان قوانین دموکراتیک و آزادی سازمان ها را محدود نموده اند. بنا بر مطالعات بنیاد برتلسمن، آزادی بیان و رسانه ها حتی در نیمی از تمام مجموع این ۱۳۷ کشور با عقبگرد مواجه بوده است.

به گفته بریگیتهِ مون، یک تن از اعضای رهبری این بنیاد‌ «ناسیونالیسم و سیاست های به نفع جمعیت خاص پدیده های نو نیستند، اما در سال های اخیر هر دو مورد به یک امر عادی در کشورها مبدل شده اند.»

او افزود: «حتی کشورهای که در گذشته پیشقراول دموکراسی بودند مانند پولند و مجارستان در اروپا، نیز حالا در جمع کشورهای مشکل ساز در عرصه قانونمداری و کیفیت دموکراسی شمرده می شوند.»

محققان عوامل این وضعیت و تضعیف دموکراسی را در تلاش برای تحکیم قدرت و خویشاوند سالاری عنوان کرده اند که نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و شکاف های اجتماعی را عمیق می سازند. بر اساس این گزارش در ۴۲ کشور جهان در ده سال اخیر این وضعیت به شدت وخیم گردیده است.

این پژوهشگران با ابراز نگرانی شدید، تأکید کرده اند که اکنون با اوج گیری بحران کرونا، بعید نیست که شماری از سران کشورها به تحکیم قدرت و ایجاد ساختارهای خودکامه تلاش کرده و از این وضعیت سوء استفاده نمایند. بنا بر این گزارش، وضع قوانین اضطراری در مجارستان نشان می دهند که مبارزه با ویروس به سمت تقویت قوه اجرائیه در حرکت می باشد.

این بنیاد گفته است که بی اعتمادی مردم در برابر حکومت ها و خلای رهبری توانمند سیاسی مدیریت موفقانه بحران را دشوار می سازد. کارشناسان برتلسمن از سال ۲۰۰۴ به اینسو دموکراسی های جهان، اقتصاد بازار و رهبری حکومت ها در ۱۳۷ کشور را بررسی می کنند.

این شاخص از تحولات، پیشرفت ها و عقبگردها در مسیر دموکراسی و اقتصاد بازار سوسیال معلومات می دهد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here