نگرانی آمریکا از ‘انتقال صلاحیت‌های وزارت دارایی به دفتر رئیس جمهوری افغانستان

0
1061

نگرانی آمریکا از ‘انتقال صلاحیت‌های وزارت دارایی به دفتر رئیس جمهوری افغانستان’

وزارت مالیهحق نشر عکسGETTY IMAGES

آلیس ویلس، معاون وزارت خارجه آمریکا درامور آسیای جنوبی ومرکزی از “انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه /دارایی” به ارگ ریاست جمهوری افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر خانم ویلس گزارش مفصل موسسه صلح ایالات متحده در مورد تغییرات اخیر در وزارت مالیه افغانستان را توییت کرده و آن را نگران‌کننده خوانده.

در این توییت آمده که “مردم افغانستان نیازمند دولت پاسخگو هستند.”

ارگ ریاست جمهوری و وزارت مالیه تاکنون در مورد این گزارش واکنشی نداشته اند.

سه روز پیش اشرف غنی، عبدالهادی ارغندیوال را به عنوان نامزدوزیر مالیه افغانستان معرفی کرد.

در گزارش این موسسه آمده که اشرف غنی به تاریخ ۱۹ فوریه “در اوج جنجال‌ها واختلافات سیاسی” فرمانی را صادر کرد که برمبنای آن صلاحیت‌های جمع‌آوری عواید، گمرکات، خزانه‌ و بودجه از وزارت مالیه سلب شده‌ و به عنوان نهادهای مستقل تحت نظر ارگ ریاست جمهوری افغانستان قرار خواهند گرفت.

در این گزارش آمده که این نهادهای مستقل زیر نظر یکی از مشاوران آقای غنی قرار خواهد داشت.

گزارش موسسه صلح ایالات متحده می‌افزاید که دلیل اصلی تصمیم آقای غنی برای “این نوع مرکزی‌سازی صلاحیت‌های مالی و بودجوی” مشخص نیست و این اقدام وزارت مالیه را که وظیفه اصلی آن حراست از ثبات مالی و بودجوی افغانستان است، به یک نهاد اداری و تدارکاتی کوچک تبدیل و امور مالی را “دچار دست‌اندازی سیاسی” می‌کند .

در گزارش همچنین گفته شده که وزارت مالیه یکی از محدود نهادهای دولت است که مورد اعتماد کشورها و نهادهای کمک‌کننده قرار دارد و در صورت انتقال صلاحیت‌های آن به ریاست جمهوری، کشورهای کمک‌کنند شاید حاضر به ادامه کمک نباشند.

در این گزارش همچنین تاکید شده که فرمان رئیس جمهوری خلاف قوانین افغانستان است؛ زیرا وزیر مالیه و امور بودجه باید از سوی پارلمان افغانستان تایید شود و پارلمان از امور این نهاد نظارت می‌کند ولی براساس این فرمان آقای غنی، یکی از مشاوران او که به پارلمان پاسخگو نیست، مسئولیت امور بودجه و مالی دولت را به عهده می‌گیرد.این گزارش خواهان لغو فوری این فرمان شده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here