معصوم استانکزی از حفيظ الله امين تا شهنواز تنی و غنی احمدزی

0
1374

معصوم استانکزی از حفيظ الله امين تا شهنواز تنی و غنی احمدزی

نشر نخست: شنبه 1 دسامبر 2018

امضا محفوظ است

چهار شنبه 25 مارچ 2020

زمان خواندن: 2 دقیقه (تعداد واژه ها: 570)

منبع اصلی: کابل پرس

عملکرد و نام حفیظ الله امین با جنایات و قتل های بیشماری ازهموطنان گره خورده است که معصوم استانکزی در حلقه محافظان آن جنایت کار قبل از شش جدی سال ۱۳۵۸ ایفای وظیفه میکرد ، کسانی که زمان حفیظ الله امین را به خاطره دارند نیک می دانند که چه کسانی برای خدمت به گارد حفیظ الله امین استخدام می گردید ، بعد از سرنگونی حفیظ الله امین، معصوم استانکزی به صورت تصادفی از مرگ نجات یافت و جبرا به ولایت بدخشان در قطعه ۲۴ اردو در شهر فیض آباد تبدیل گردید ، شاهدان عینی می گویند که استانکزی در ولایت بدخشان با ترس و پریشان حالی زندگی می کرد و هر لحظه انتظار دستگیر شدن را به جرم همکاری با حفیظ الله امین می کشید تا اینکه با استفاده از جناح بندی های درون حزبی خود را از کام مرگ نجات داد.

استانکزي در زمان وزارت دفاع شهنوازتني به درباريان و محرم اسرار تني جاي گرفت و در گروپ تني فعاليت مي نمود.

با کودتای تني بار ديگر ستاره استانکزي رو به افول گذاشت و سرگردان اين در و آن در شد و با شيوه هاي مشخص بخود اين بارنيز ازقهر و غضب داکترنجيب نجات يافت و در سازمان زيرزميني تني به فعاليت آغازنمود و با حکومت حامد کرزي و آمدن شهنوازتني به افغانستان ، استانکزي باز هم سنگش بيرکرد وبه مقام ومنزلت رسيد .

با پروتوکول غيررسمي بين غني احمدزي و شهنوازتني و معرفي استانکزي به مثابه شخص مورد اعتماد تني و موصوف حرم رو و سلام خانه نشين شد . استانکزي در زمان تصدي وزارت دفاع به اساس تفاهم با تني – ده ها افسرفراري و متهم به باند شهنوازتني را در وزارت دفاع جابجا و تعداد ديگر را از کشورهاي اروپايي و آمريکايي دعوت و در مربوطات وزارت هاي دفاع و داخله تعين نمود .

شهنوازتني که در آبخور( آي اس آي ) نيشخوار مي زند وسيله استانکزي ، تعدادي از مزدوران سازمانهاي استخباراتي را در مربوطات ارگانهاي نظامي وامنيتي به کار گماشت . همين اکنون خيلي ازاپرات وزارت دفاع ازباند تني اند و اين برنامه زشت همچنان ادامه دارد و غني احمدزي را در تار قوم و قبيله بسته و با گذشت هر روز نيروهاي مسلح از وجود انسانهاي وطندوست تخليه مي شود.

استانکزی نظر به تعصب افراطی که با اقوام تاجیک ، هزاره و اوزبیک دارد از کشتن نام داران این اقوام لذت می برد و از به قفس انداختن قیصاری ، قریشی و علی پور روح بیماری خود را تسکین می دهد و این امر را اجرای عدالت می داند ، در مقابل ، جنایت کاران که دست شان با خون هزاران هزار انسان وطن اغوشته است و نام شان نماد از تخریب شهر کابل است ، در لیست سیاه ملل متحد به جرم وحشت و دهشت قرار داشته است امروز از جانب استانکزی در قصر ها جابجا گردیده اعاشه و اباطه می گردد ، هزاران هزار تروریست که قاتل مردم ، سربازان و افسران بودند از زندان ها رها گردید و این امر از نظر استانکزی اجرای عدالت است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here