پیام غم شریکی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت کشتار جمعی همدیاران سیکهه در شهر کابل

0
1145

 

پنجشنبه هفتم ماه حمل 1399 خورشیدی برابر با 26 ماه مارچ 2020 میلادی

درین روز های سیاه تاریخ که از زمین وآسمان سیاهی وبدبختی بر سر باشندگان مظلوم این سرزمین میبارد، کشتار وحشیانه و دسته جمعی همدیاران سیکهه ما در اثنای ادای عبادات صبحگاهی ایشان درداخل عبادتگاه سنتی ایشان یعنی درمسال؛ نشان از انکشاف غیر قابل پیش بینی وحشت وبربریت دراین کشورنفرین شده دارد ؛ که با عناوین مختلف در حال تبارز خود است.

هم میهن داغدیده!

تو به هر نام وعنوانی که مسما، به هر دین وآئینی که پیرو؛ به هرگوشۀ اینکشور که مسکون و به هر زبانی که سخن بگویی تو همدیار منی ومن همدیار توام !

دوست تو دوست من ودشمنت دشمن من است . من وتو با همه تفاوتهایی که باهم داریم ؛ همدیاریم وباشندۀ یک سرزمینیم ومسما بنام نامی انسان !

زیستن درعدالت وبرادری واقعی که ضامن برابری با طرد کلیه مظاهر برجویی ها باشد بزرگترین نیاز وآرزوی انسانی همۀ ماست!

پندار وکرداربیداد گری؛ سلطه جویی؛ درنده خویی، تفوق طلبی؛ غارتگری؛ نفاق افگنی، زورگویی، بی انصافی با داشتن روحیۀ باداری وبرده ساز نسبت به دیگر باشندگان کشور؛ ازهرجناحی که تبارز یابد؛ دارندگان آن کردار وپندار ؛ دشمنان مشترک من وتو یکجا با جمیع همدیاران ما وکافۀ بشریت است وخواهد بود.

شنیدن خبر فاجعۀ روز چهارشنبۀ خونین که از جانب دشمنان سوگند خوردۀ این سرزمین یعنی باند گروپهای طالب، داعش و القاعده که با حمایت سازمان یافتۀ استخبارات خارجی وحلقات جنایت پیشه درساختاردولت کابل برعلیه شما همدیاران سیکهه ما در اثنای ادای عبادات صبحگاهی تان در داخل درمسال یا عبادتگاه مذهبی شما در شور بازار کابل, که در صبحگاه روز چهار شنبه ششم حمل 1399 خورشیدی بوقوع پیوست؛ همسان با سایر همدیاران؛جمیع اعضای فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان را هم به شدت اندوهگین وغرق درماتم نمود.

هرچندی که با حرف وکلام از بیان مراتب غم شریکی وهمدردی خویش با شما برادران داغدیده عاجزیم !

ولی جهت ادای رسالت برادری وهم میهنی خویش با شما برداران داغدیده وهر دم شهید؛ بمناسبت وقوع این فاجعۀ عظیم کشتاراعضای خانواده های شما انسانهای بیگناه را؛ به جرم تعلق قومی مذهبی، که ما در تاریخ اینکشورتجربه های تلخ این چنینی را نسبت برسایر گروه های قومی هم فراوان داریم؛ این پیام غم شریکی وهمدردی را ، بمثابۀ ممکن ترین کاری که در توان ما بود تحریر وبه حضور یکایک شما عزیزان وسایر همدیاران خود پیشکش مینماییم.

هم زمان با ارسال این پیام عنوانی شما برادران همدیار سیکهه؛ ازبارگاه آفریدگار عالم به ارواح جانباختگان مظلوم وبیگناه این حادثۀ خونین طلب آرامش ؛ به مجروحین آرزوی شفای عاجل را نموده به همه بازماندگان این جنایت هولناک ودور از موازین انسانی صبر جمیل تمنا میداریم.

ختم جنگ؛ تأمین صلح واقعی وعادلانه ، بر قراری عدالت اجتماعی با محو همه اشکال نابرابری ها بزرگترین نیاز وآرزوی همه باشندگان این سرزمین است.

از برکت خون های پاک همه جانباختگان بیگناه؛ رهیابی به این آرزوی بزرگ انسانی رادر پرتو آگاهی واتحاد همگانی خواهانیم.

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

پنجشنبه هفتم ماه حمل 1399 خورشیدی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here