پیام تهنیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت حلول سال نو1399 خورشیدی

0
1048

 

جمعه اول حمل 1399 خورشیدی

بازهم همچون سالهای گذشته باشندگان هردم شهید ومظلوم افغانستان سالی را باهمه مصائب وآلام نهفته در آن پشت سر گذاشته ؛  سال دیگری را استقبال مینمایند.  با کمال یأس طلیعۀ ایام نخستین این سال نیز؛ چیزی جزسیر صعودی میراث شوم  فرداهای تاریک؛ باغروب مشهود وبی پردۀ همه رویا های دست یابی مردم؛ به آزادی، صلح ، دموکراسی، مردمسالاری، عدالت اجتماعی، محومناسبات قبیلوی، رهایی از اسارت تفنگ وتفنگ سالاران ، رفع تبعیض علیه زنان، رهایی از باتلاق  نابرابری های قومی،  محو کشت کوکنارو اعتیاد، رهایی از بند اسارت اجانب ونوکران گوش بفرمان ایشان؛ که اندر گذشت هژده سال خونین؛ با خونبهای هزاران فرزند برومند مردم درعقول وقلوب ایشان جوانه زده بود؛ با بازگشت محتوم طاعون سیاه طالب در حیات سیاسی وشیوع  خانماسوزطاعون کرونا در سرتاسرکشور؛ یکجا با بحران انحصار حاکمیت از جانب میراثخوران تمامیت طلبی  که از سال پار به ارث رسیده؛ هیچ نویدی از خوشی وامید را با خود به ارمغان  ندارد!

اما فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان؛ با امید به پایایی ونامیرایی جوهرآگاهی نسل بشر  به  ارزشهای انسان ساز آزادی ، عدالت وانسانی زیستن ؛ حلول سال جدید خورشیدی وطلیعۀ بهارطبیعت  را به همه همدیاران عزیز درهر کجایی که باشند مبارکباد گفته؛ از بارگاه  رب العالمین از عمق این فضای یأس آور طلوع خورشید اتحاد آگاهانۀ سرتاسری را در مسیر رهیابی به عدالت، صلح وآزادی از همه قیود بردگی واسارت  در کلیه ابعاد زندگی مردم ما استدعا مینماید.

به امید فرارسی بهار عدالت وآزادی در کشور

مسئول دوره ای شورای رهبری فدراسیون فرهنگی افغانستان  رحمت الله ( رحیمی) پیلوت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here