افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی نینگ قوتلوغ بولسون پیامی ینگی 1390 قویاش هجری سنه نینگ کیریشی گه برابر!

0
1024

افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی نینگ قوتلوغ بولسون پیامی ینگی 1390 قویاش هجری سنه نینگ کیریشی گه برابر!

جمعه 1390 قویاش ئیلی نی قوزی /حمل آیی نینگ بیرینچی کونی

افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی نینگ باشقراچی شوراسی وبرچه اعضا لری ؛ ینگی ئیل 1399نینگ کیلیشی نی بری  تیلداشلر واولکه داشلریمیز گه قوتلوغ بولسون ایتیب ؛ تینگری تعالی دن خاضعانه استدعا ایلایدور لر کی، بو ینگی ئیل نینگ کیریش فضیلتی دن ، برچه شوم میراث لری کی اوتگن ئیللرنی دوامیده ؛  فاشیسم وباسی، طالب طاعونی، نفاق وایری لیگ بلا لری نینگ اولوسمیز نینگ اراسیده کوچ تاپیش واوسیشی نی مظهری بولوب ؛ مظلوم خلقیمیز نی هر تمانلیگ سونمس مصیبتلرگه دوچ ایلب وکرونا کسل لیگی نی برابری ده بیچاره ایتگن ؛ بیلیم وبیرلیگ نعمتلرینی یاغدوسیده ؛ قورتولیش نعمت لری نی عنایت ایلب ؛ اولکه میزگه بوشر لرنی برابری ده خیر وبرکتی نی نازل ایلسون ؛ کی بو قرانگو کونلردن چیقیش و قوتولیش یوللری برچه انسانلر گه مهیا بولسون !

حقیقی عدالت وارکینلیگ  بهاری نینگ اولکه میز گه  کیلیش امید لری بیلن

اوفغانستان تورکلر مدنی فدراسیونی نینگ  نوبتلیگ باشقراو چی شوراسی نی باشلیگی رحمت الله (رحیمی) پیلوت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here