عدالت شهیدی بدخشی خاطره‌سیگه بغیشله‌نیب یازیلگن “سوگند” نامه

0
1406


بویوک سیاستچی و حق یولیده اوزی‌نینگ قربان قیلگن عالی‌جناب ذات شهید محمدطاهر بدخشی خاطره‌سیگه بغیشله‌نیب یازیلگن شعر

شعر مولفی: استاد حمیدالله بوتون حیدری
ایزگو آرمان
بدخشی عزیز قانینگه سوگند
چیرایلی ایزگو آرمانینگه سوگند
حقیقت یولیده جانینکدن اوتدینگ
بومحکم عهد و پیمانینگه سوگند
قیزیل قانینگ وطن قیلدی گلستان
بیزه نگن باغ و بوستانینگه سوگند
تعصب ضدی گه توغری کوره شدینگ
ضمیر پاک و وجدانینگه سوگند
اوشاتدینگ قفل و زنجیرِ اسارت
اوشاتگن قُفل و زندانینگه سوگند
عدالت سیز توزوم گه قرشی توردینگ
بوزیلمس دین و ایمانینگه سوگند
عجب طرح و عجب اندیشهء نغز
ایل ایچره ایزگو برهانینگه سوگند
قویاش ینگلیغ منور خطِ مشینگ
یاقیلگن مهر رخشانینگه سوگند
سین ایردینگ بحرِتقوا و صداقت
یوقَلمس معدن و کانینگه سوگند
حقیقت یولیده توشدینگ قماققه
توگنمس شوکت و شانینگه سوگند
بوملت گه ایدینگ قافله سالار
اولوغ همتلی کاروانینگه سوگند
بویوک آتینگ تیریک قالدی همیشه
ایل ایچره قصه داستانینگه سوگند
سین هرگز ایگمه دینگ باش اهریمن گه
غنیم گه قرشی فرمانینگه سوگند
طبیب حاذق دردِ بو ملت
بویورگن دارو درمانینگه سوگند
گوزه ل آتینگ بیلن زیبا بدخشان
قدم قویگن بدخشانینگه سوگند
شهید بولدی یولینگده بایقرا جان
اوزینگدیک تنتی اوغلانینگه سوگند
اولوسیم دردی نی سیزدینگ یوره ک دن
بوقیلگن لطف و احسانینگه سوگند
بدخشی ای شجاعتلرنی کانی
شهید بولگن تن و جانینگه سوگند
همیشه ایله دینگ قرآن تلاوت
اوشل آیات قرآنینگه سوگند
مزارینگ تاپمه دیم باشیم نی قویسم
توغیلگن اوی و آستانینگه سوگند
شهید بی مزار و بی نشانیم
توکیلگن قان و قیرانینگه سوگند
تملق اوزره چیزدینگ خطِ بطلان
یازیلگن لوح و عنوانینگه سوگند
بوتون چیزگن خطینگ ایزلب کیترمن
یازیلگن لوح و عنوانینگه سوگند

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here