کیلدی ایرکین لیک زمان کوزینگنی آچ

0
878

کوزینگنی آچ

کیلدی ایرکین لیک زمان کوزینگنی آچ
ای ییگیت قهرمان کوزینگنی آچ

بوجهان ینگی حیات نینگ دوریدور
بوایماس ایسکی جهان کوزینگنی آچ

شونچه اویقو شونچه غفلت ایمدی بس
آشتی حدی دین بویان کوزینگنی آچ

یاتمه گیل اویقوده مونچه زار له نیب
تورگیل ای نسل جوان کوزینگنی آچ

چنگ وتفراق ایچره قالدینگ سین کیین
آلغه کیتتی کاروان کوزینگنی اچ

رنگ وروینگ اوشبو قیغو قولیدین
قنچه بولسین زعفران کوزینگنی اچ

سین که خاقان زاده لر فرزندی سن
سینگه فخر ایلر جهان کوزینگنی اچ

ای ایلیم اوتدی غلام لیک دوره سی
کیلدی ایرکین لیک زمان کوزینگنی آچ

کیر گوراش میدانیده بیل باغله بان
گرایرور سن پهلوان کوزینگنی آچ

بولسه جانینگگه تریغ چه غیرتینگ
بیرمه گیل یاوگه امان کوزینگنی آچ

اوتمیشینگگه تشله بان قیلگیل نظر
ای ییگیت قهرمان کوزینگنی اچ

توتمه وحدت اوشبو فاشیست لربیلان
دوست اولمس سین بیلان کوزینگنی اچ

غیرت ومردانه لیکده ای ایلیم
بولسه تیمور دن نشان کوزینگنی آچ

مرده جسمینگا سنینگ بارمو نفس
بولسه گر جسمینگگه جان کوزینگنی آچ

گراولیک سن ایسترم روحینگنی شاد
ورایرور سن زنده جان کوزینگنی آچ

کوروکرسن ایله عرضینگنی بیان
بولسه کوز ای نو جوان کوزینگنی آچ

بول حیاتدین اولگا نینگ کوپ یخشی دور
ایله سام سنگا بیان کوزینگنی اچ

حق یولیده اوشبو جسمینگدین سنینگ
یوق باکی چیقسه جان کوزینگنی آچ

باش کوتار هرساری دین جولان اوریب
کیلدی دور قوزغلان کوزینگنی آچ

تا که جاندین کیچمه سانگ حق یولیده
قولگه کیلماس رایگان کوزینگنی اچ

اوشبو دنیا گه کیلیب ای اولکه داش
کیتمه بی نام ونشان کوزینگنی آچ

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here