کیلدی ایرکین لیک زمان کوزینگنی آچ

0
61

کوزینگنی آچ

کیلدی ایرکین لیک زمان کوزینگنی آچ
ای ییگیت قهرمان کوزینگنی آچ

بوجهان ینگی حیات نینگ دوریدور
بوایماس ایسکی جهان کوزینگنی آچ

شونچه اویقو شونچه غفلت ایمدی بس
آشتی حدی دین بویان کوزینگنی آچ

یاتمه گیل اویقوده مونچه زار له نیب
تورگیل ای نسل جوان کوزینگنی آچ

چنگ وتفراق ایچره قالدینگ سین کیین
آلغه کیتتی کاروان کوزینگنی اچ

رنگ وروینگ اوشبو قیغو قولیدین
قنچه بولسین زعفران کوزینگنی اچ

سین که خاقان زاده لر فرزندی سن
سینگه فخر ایلر جهان کوزینگنی اچ

ای ایلیم اوتدی غلام لیک دوره سی
کیلدی ایرکین لیک زمان کوزینگنی آچ

کیر گوراش میدانیده بیل باغله بان
گرایرور سن پهلوان کوزینگنی آچ

بولسه جانینگگه تریغ چه غیرتینگ
بیرمه گیل یاوگه امان کوزینگنی آچ

اوتمیشینگگه تشله بان قیلگیل نظر
ای ییگیت قهرمان کوزینگنی اچ

توتمه وحدت اوشبو فاشیست لربیلان
دوست اولمس سین بیلان کوزینگنی اچ

غیرت ومردانه لیکده ای ایلیم
بولسه تیمور دن نشان کوزینگنی آچ

مرده جسمینگا سنینگ بارمو نفس
بولسه گر جسمینگگه جان کوزینگنی آچ

گراولیک سن ایسترم روحینگنی شاد
ورایرور سن زنده جان کوزینگنی آچ

کوروکرسن ایله عرضینگنی بیان
بولسه کوز ای نو جوان کوزینگنی آچ

بول حیاتدین اولگا نینگ کوپ یخشی دور
ایله سام سنگا بیان کوزینگنی اچ

حق یولیده اوشبو جسمینگدین سنینگ
یوق باکی چیقسه جان کوزینگنی آچ

باش کوتار هرساری دین جولان اوریب
کیلدی دور قوزغلان کوزینگنی آچ

تا که جاندین کیچمه سانگ حق یولیده
قولگه کیلماس رایگان کوزینگنی اچ

اوشبو دنیا گه کیلیب ای اولکه داش
کیتمه بی نام ونشان کوزینگنی آچ

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here