ففتانینگ قوتلوغ پیامی امیرالکلام امیر علی‌شیرنوایی نینگ 579- توغیلگن قوتلوغ ایامی مناسبتی بیلن

0
1094

 

 

 

 

 

ففتانینگ قوتلوغ پیامی امیرالکلام امیر علی‌شیرنوایی نینگ 579- توغیلگن قوتلوغ ایامی مناسبتی بیلن

 

ادب‌نینگ عرشِ اعلی‌سیده یازیلگن زرین خط‌ له-

بو اوزبیک‌نینگ مسیحاسی نوایی حضرتی دیر دیب.

 

قوتلوغ پیامی!

افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی ففتا نامیدن اولوغ متفکر، بی‌تکرار دانشمند، سلطان حسین بایقرانینگ تدبیرلی وزیری و اوزبیک تیلی‌نینگ باش تاجی امیرالکلام میرنظام‌الدین علی‌شیرنوایی ذاتِ عالی‌نینگ 579- توغیلگن قوتلوغ ایامی مناسبتی بیلن باشده اوزبیکستان پریزدینتی، اوزبیک خلقی‌نینگ صادق فرزندی، بیلیمدان انسان حضرت شوکت میرامانیویچ میرضیایف جنابلریگه، اوزبیک خلقی و قلم اربابلریگه قوتلوغ بولسین. نوایی بابامیزنینگ روحی تینچ، یره‌تگن اثرلری منگو، نبیره‌لری‌نینگ تیللری گویا و کوزلری بینا، ادبیاتیمیز بوستانی پویا و ادیب‌لریمیزنینگ قلمی رسا بولسین.

بیر ملت و تیلداش صفتی‌ده، اولوغ نوایی یوللاوچیلیگی‌ده بولگن بو کروان‌نینگ سونگ نقطه‌سی تیل و تفکر، توشینچه و ایزداشلیک اثباتی اوله راق، آمو دریاسی‌‌نینگ ایکی تامانی وجودیمیزنینگ اعضاسی کبی دنیا باریچه بیرلیک و بیردملیک اوروغی برکمال، تویغو و تفکریمیز یقال، سیاست و ادبیاتیمیز فعال یشه‌سین دیگن دعاده‌میز.

اولوغ نوایی:

(اوز وجودینگگه تفکر ایله گیل

هرنه ایسترسنگ اوزینگدن ایسته گیل)

دیگنلری دیک، بیر ملت و تیلداش اوزبیکستان و افغانستان اوزبیکلری صفتی‌ده، ایکی تمان معنوی یاردملریمیز جمله‌دن ادبی- مدنی کیلدی کیتدیلر، علمی، سیاسی و اقتصادی آلیش بیریشلریمیز هر زماندن کوره کوپراق بولیشینی ایسته‌گن حالده، ملت و مدنیتیمیز یوکسه‌لیشی، رواجله‌نیش و معنوی پوغانه‌لرنی باسیب اوتیشده ایکی ایناغه، بیر تن‌نینگ روح بیلن جانی کبی جانه جان تیلداش، دینداش و قانداش تویغو و تفکریده رواجله‌نیشیمیزگه همکار و همیان بوله‌یلیک.

اولوغ نوایی، بابر حضرتلری، تیموریلر دوری‌نینگ بویوک متفکر عیالی گوهرشادبیگیم، اتاقلی و تانیقلی رسام کمال‌الدین بهزاد کبی اونلب اوزبیک فرزندی آمو‌نینگ نریاغی‌ده یوزلب تاریخی و مدنی منگو اثرلری بیلن ابدی یشب تورگنی‌نی تیلداشلریمیزنینگ کورگوسی کیله‌دی. اوز آته یورتیمیز بولمیش آمونینگ ایکی قیرغاغی‌ده، باریب – کیلگن تجربه‌لی انسانلریمیزگه معلوم بولگنی دیک تعریف‌گه سیغمه‌یدیگن بیر تویغو نمایان بوله‌دی.

اخیرگی ییللرده اوقیش اوچون آته وطنی جانه جان اوزبیکستانگه کیلگن یاشلر علهیده تورتکی بولدی. بو قبل حمایه و خدمتلری اوچون اوزبیکستان دولتی‌گه تشکرلریمیزنی بیلدیره‌میز.

اولوغ نوایی‌نینگ آنه و آته وطنیگه باردی کیلدیلر چیک‌سیز، صمیمی دوستلیک، ایناغه‌وی حمایه‌لر، مدنی فعالیتلر و قرینداشلیگیمیز ابدی بولسین.

حرمت و ارادت بیلن

افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی‌نینگ باشقرو کینگاشی

اروپا ، ۸ فیبرال ۲۰۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFTA ning Ulug’ Navoiy tug’ilgani579-yilligi manosibati bilan qutlug’ payomi

Adabning a’rshi a’losida yozilgan zarin xatla-

Bu O’zbekning masihosi Navoiy hazrati dir deb.

Qutlug’ payomi!

Afg’oniston Turklari Madani Fdrosiyuni FFTA nomidan ulug’ mutafakkir, betakror donishmand, Sulton Husayn Boyqaroning tadbirli vaziri va O’zbek tilining bosh toji Amirulkalom Mirnizomuddin Alisher NAVOİY zoti olining 579- tug’ilgan qutlug’ ayyomi manosibati bilan boshda O’zbekiston Prizdinti, O’zbek xalqining sodiq farzandi, Bilimdon inson hazrat Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janoblariga, O’zbek xalqi va Qalam arboblariga qutlug’ bo’lsin. Navoiy bobomizning ruhi tinch, yaratgan asarlari mangu, nabiralarining tillari go’yo va ko’zlari bino, adabiyotimiz bustoni po’yo va adiblarimizning qalami rasso bo’lsin.

Bir millat va tildosh sifatida, ulug’ navoiy yo’llovchiligida bo’lgan bu karvoning so’ng nuqtasi til va tafakkur, tushincha u izchilik isboti o’larak, OMU daryosining ikki tamoni vijudimizning a’zosi kabi dunyo boricha birlik va birdamlik urug’i barkamol, tuyg’u va tafakkurimiz yaqqol, siyosat va adabiyotimiz faol yashasin degan duodamiz.

Ulug’ Navoiy: (O’z vijudingga tafakkur aylagil                             Harna istarsang o’zingdan istagil)

Deganlaridek, bir millat va tildosh O’zbekiston va Afg’oniston o’zbeklari sifatida, ikki tomon ma’naviy yordamlaimiz jumladan adabiy-madani keldi- ketdilar, ilmi – siyosi va iqtisodiy olish berishlarimiz har zamondan ko’ra ko’proq bo’lishini istagan holda, millat va madaniyatimiz yuksalishi, ravojlanish va ma’naviy po’g’onalarni bosib o’tishda ikki inog’a, bir tanning ruhi bilan joni kabi jonajon tildash, dindosh va qondosh tuyg’u va tafakkurida ravojlanishimizga hamkor va hamyor bo’laylik.

Ulug’ Navoiy, Bobur hazratlari, Temurilar davrining buyuk mutafakkir aoyli Gavharshod Begum, atoqli va toniqli rassom Kamoluddin Behzod kabi o’nlab O’zbek farzandi omuning naryog’ida yuzlab tarixi va madani mangu asarlari bilan abadiy yashab turganini tildoshlarimizning ko’rgusi keladi. O’z ota yurtimiz bo’lmish omuning ikki qirg’og’ida borib- kelgan tajribali insonlarimizga ma’lum bo’lganidek ta’rifga sig’maydigan bir tuyg’u namoyon bo’ladi. Axirgi yillarda o’qish uchun ota diyori jonajon o’zbekistonga borgan yoshlar aloyda turtki bo’ldi. Bu qabil himoya va xidmatlari uchun o’zbekiston davlatiga tashakkurlarimizni bildiramiz.

Ulug Navoiyning ona va ota diyoriga bordi keldilar cheksiz, samimiy do’stlik, inog’aviy himohalar, madani faoliyatlar va qarindoshligimiz abadiy bo’lsin.

Hurmat va irotad bilan

Afg’oniston Turklari Madani Fdrosiyunining boshqaru kengashi

AVRUPA 8 Fibral 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФФТА нинг улуғ Навоий туғилгани 579. йиллиги маноситаби билан қутлуғ паёми

Адабнинг аърши аълосида ёзилган зарин хатла-

Бу Ўзбекнинг масиҳоси Навоий ҳазрати дир деб.

 

Қутлуғ паёми!

Афғонистон Турклари Мадани Фдросиюни ФФТА номидан улуғ мутафаккир, бетакрор донишманд, Султон Ҳусайн Бойқаронинг тадбирли вазири ва Ўзбек тилининг бош тожи Амирулкалом Мирнизомуддин Алишер НАВОİЙ зоти олининг 579- туғилган қутлуғ айёми маносибати билан бошда Ўзбекистон Приздинти, Ўзбек халқининг содиқ фарзанди, Билимдон инсон ҳазрат Шавкат Миромонович Мирзиёев жанобларига, Ўзбек халқи ва Қалам арбобларига қутлуғ бўлсин. Навоий бобомизнинг руҳи тинч, яратган асарлари мангу, набираларининг тиллари гўё ва кўзлари бино, адабиётимиз бустони пўё ва адибларимизнинг қалами рассо бўлсин.

Бир миллат ва тилдош сифатида, улуғ навоий йўлловчилигида бўлган бу карвонинг сўнг нуқтаси тил ва тафаккур, тушинча у изчилик исботи ўларак, ОМУ дарёсининг икки тамони вижудимизнинг аъзоси каби дунё борича бирлик ва бирдамлик уруғи баркамол, туйғу ва тафаккуримиз яққол, сиёсат ва адабиётимиз фаол яшасин деган дуодамиз.

Улуғ Навоий: (Ўз вижудингга тафаккур айлагил                                 Ҳарна истарсанг ўзингдан истагил)

Деганларидек, бир миллат ва тилдош Ўзбекистон ва Афғонистон ўзбеклари сифатида, икки томон маънавий ёрдамлаимиз жумладан адабий-мадани келди- кетдилар, илми – сиёси ва иқтисодий олиш беришларимиз ҳар замондан кўра кўпроқ бўлишини истаган ҳолда, миллат ва маданиятимиз юксалиши, равожланиш ва маънавий пўғоналарни босиб ўтишда икки иноға, бир таннинг руҳи билан жони каби жонажон тилдаш, диндош ва қондош туйғу ва тафаккурида равожланишимизга ҳамкор ва ҳамёр бўлайлик.

Улуғ Навоий, Бобур ҳазратлари, Темурилар даврининг буюк мутафаккир аойли Гавҳаршод Бегум, атоқли ва тониқли рассом Камолуддин Беҳзод каби ўнлаб Ўзбек фарзанди омунинг нарёғида юзлаб тарихи ва мадани мангу асарлари билан абадий яшаб турганини тилдошларимизнинг кўргуси келади. Ўз ота юртимиз бўлмиш омунинг икки қирғоғида бориб- келган тажрибали инсонларимизга маълум бўлганидек таърифга сиғмайдиган бир туйғу намоён бўлади. Ахирги йилларда ўқиш учун ота диёри жонажон ўзбекистонга борган ёшлар алойда туртки бўлди. Бу қабил ҳимоя ва хидматлари учун ўзбекистон давлатига ташаккурларимизни билдирамиз.

Улуг Навоийнинг она ва ота диёрига борди келдилар чексиз, самимий дўстлик, иноғавий ҳимоҳалар, мадани фаолиятлар ва қариндошлигимиз абадий бўлсин.

Ҳурмат ва иротад билан Афғонистон Турклари Мадани Фдросиюнининг бошқару кенгаши

АВРУПА 8 Фибрал 2020

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here