تورکي تیلینگنی ای…

0
885

یعقوب خوجه مهجوری

تورکي تیل

تورکي تیلینگنی، اې تورک، همخانه‌لرگه اۉرگت،
همّت قیلووچی بۉلسنگ، بیگانه‌لرگه اۉرگت!

بیچاره کمبغل دېب، اۉز تیلنی قیلمه‌ تنقید،
تیل کانیغه آچیب یۉل، سرسانه‌لرگه اۉرگت!

هر کیمسه‌دن تیلب تیل اېل یورمه‌سون گدادېک،
تیل بایلیغینی سېن هم فرزانه‌لرگه اۉرگت!
ایلگیده‌گی قلمغه کېلتورمه‌سون حقارت،
اېل کولمه‌سون اول عقلی طفلانه‌لرگه اۉرگت.

مَی ایچمه‌سون بیراونینگ سرقیندی کاسه‌سیدن،
بدمشرب اېتگه‌ی اول مَی، مستانه‌لرگه اۉرگت.

کیم کیرسه ایکّی یۉلغه، اول اۉز یۉلین یۉقاتگه‌ی،
شو یۉل باشیده تورگن حیرانه‌لرگه اۉرگت.

مهجوری‌نی[نگ] شو تیلگه عاشقلیگینی بیلسنگ،
محبوبۀ چوچوک تیل جانانه‌لرگه اۉرگت!

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here