اې قیلیچ!

1
2233

تورک دنیاسی‌نینگ فخری قصیده‌سی یاش شاعر هاشم همدم قلمی‌ده

اې قیلیچ قۉلیم‌گه کېل، قدرینگ قیلیب قلقان بۉله‌ی
شونچه قان بېرگن اولوس، جان‌سیز تنیگه جان بۉله‌ی

گر قلمدېک یازمه‌سنگ، قۉلیم‌ده تور مغرورله‌نیب
ینگی داستان سېن بیلن باشلش‌ده بیر عنوان بۉله‌ی
یېر یوزیدن یۉق اېتیش ظلمتنی بۉرچیمیز مگر
ظلم و ظالمنی یۉق اېتیش‌ده ینه فرمان بۉله‌ی
سېن نیاکانیم نشانی، سېن عدالت حامی‌سی
اې قیلیچ ایستک شودیر، سېن بیرله جاویدان بۉله‌ی
قیته‌دن یاسا یره‌تسم خلق‌ارا مغرورله‌نیب
مظلومه یومشاق بۉلیب، ظالم‌گه چنگیزخان بۉله‌ی

میرزا بابردېک قرانغو کېچه‌لردن قۉرقمه‌سی
بعضی‌ده تېمور بابام قمچی‌سیدېک فوران بۉله‌ی

کېتدی آسمانلر سَری یولدوز سنه‌ب میرزا اولوغ
دېدی: جدیم سینگری اېللر ارا اېلخان بۉله‌ی

تاج‌محل سېوگی‌ده هر بیرته کتاب عنوانی دیر
سېوگی بابی‌ده ینه دېنگیز بۉله‌ی، اۉرمان بۉله‌ی

میَلی بوزدی یورتیمیزنی، میَلی یۉق اېتدی غنیم
قیته‌دن بوینی قره، اېرتانگ و تاش‌قۉرغان بۉله‌ی

میمنه ارگینی اوغان قیلدی ویران بُخل اېتیب
مېن اصیل تورک باله‌سی، نېگه بوگون اوغان بۉله‌ی؟

“سومنات- صلصالنی” نابود ایله‌دی جاهل اولوس
مېن هزاره تورکی‌گه دایکندی- بامیان بۉله‌ی

بو یېزیلگن ملتیم بیر یېرده تۉپله‌نسه اگر،
مېن قره‌باغ، مېن اوفا، یارکېنت و تالِقان بۉله‌ی

گېزمه‌سم توران زمین، ایچیم‌گه قُوم-قُوملر توشر
چیننی باسگن کورشاد، همده-ده “بېلگه قاآن” بۉله‌ی

تنگری تاغی و تیانشان، پامیر و تیربندیمیز
قشقر-هاکاس و چوواش، مروگه “زر-افشان” بۉله‌ی

یا خضر آلتای-اورال، نارین، اېدل نهری کبی
دَجله و فرّاط و سیردریا ویا قازان بۉله‌ی

باره‌میز بوسنه سرایی، آستراخان‌دن اۉتیب
تاکه توبا و قیزیل، اېرگنه‌قون تورفان بۉله‌ی

کۉرمه‌گن یېر قالمه‌سین تورانچی‌من دېسنگ اگر
دین و تیل، توپراق و قانینگده اۉزیم قیران بۉله‌ی

قَلپاقستان و سمرقند، قۉقن و بالکار تمان
قِبردایی و سرای، غزنی‌گه سرگردان بۉله‌ی

آقچوره، تورکېش کبی تورکچی‌ اصیللیک‌له یشب
میرسید سلطان گُولېف تۉرانچی- تیرمشَکان بۉله‌ی

آتیلا، افراسیاب و میته‌خان اولادی دن
عصریمیزده علم اۉچاغی، مخزنِ دوران بۉله‌ی

بیر اېمس، مینگلب عمارت قوردی توپراغ اوزره کیم
آته فرزندی، اصیل خانزاده و خاقان بۉله‌ی

بیزده آتایی، فضولی، اویسی- یونس امره بار
شیخ ادبالی بۉله‌ی، تاریخ‌ده چون توغان بۉله‌ی

دین یۉلیده البخاری، ترمزی، غُزالی‌لر
حاجی بېکتاش ِ ولی، یَسَوی‌گه یان-یان بۉله‌ی

نقشبندی‌نینگ طروقی ” دلده عیش و قۉلده نوش”
کوپ بدرغه نسلیمیز دېب؛ توزه‌تیش-عِمران بۉله‌ی

یورتیمیزگه اېگه چیقسه قهرمان نسلیم ینه
ایلک‌بهار ایامیدېک، گلزار بۉله‌ی، بوستان بۉله‌ی

“بیرلیگیمیز بارلیگیمیز” سۉزینی یایینله‌تیب
کۉکده‌گی قویاش و آی‌دېک، سونمه‌گن دوران بۉله‌ی

معرفت میدانی‌ده، انسانی‌لیک وجدانی‌له
آته- آنه شاَنیده بۉلگن شرف-وجدان بۉله‌ی

باشقه‌لردن آرتده قالمه‌ی، ملتیم دېب تَلپینیب
سۉزده سُلطان و سیاست‌ده اېسه میلان بۉله‌ی

بیر عمر یېر اوزره خدمت قیلدیلر اجدادیمیز
آته مېراث‌گه صاحب، مالک بۉله‌ی سُلطان بۉله‌ی

معترض؛ نې‌بار دېیالمس، سۉرسه خصمین بیلدیریب
اۉتمیشیمنی بیرمه بیر بیلگن بیلیملی شان بۉله‌ی

سلجوق-عثمانلر تاریخی، اېسکرن آلتین مېراث
بو مېراث سقلشده دنیا باریچه امکان بۉله‌ی

بۉلسه قاجار، بۉلسه اشترخانی، کۉشان-یفتلی
سۉمری-ساکا کبی توماریس و شیبان بۉله‌ی

بایقرانینگ یۉل‌له‌گن میرزا نوایی جدیمیز
رومی و مخدومقلی، یوگناکی- بېدل‌دان بۉله‌ی

منصور و مشرب اناالحق دېدیلر بې‌چیز اېمس
چون که رۉح‌الله دېگنده بعضی‌ده عُریان بۉله‌ی

چین‌ده بیزدن قۉرقولیک سۉنوجی‌ده قوردی دیوار
تیتره‌تیب دشمن تنی‌گه تب بۉله‌ی، لرزان بۉله‌ی

بیر اوروش یۉلیده بیزده باش-نوابیغ بار دېمه!
بلکه یېر اوزره تمدن تختی‌گه مینگان بۉله‌ی

دنیانینگ هر چېککه‌سیده، قۉیدی اۉزیدن اثر
دېدی: مسجید و منار و کعبه‌نینگ قورگان بۉله‌ی

گاهی رُنَسانس یره‌تدی، گاهی زیج ِ کۉره‌گان
دېب ریاضت هم تکلّف‌له ینه جولان بۉله‌ی

هر بیری تاریخ‌ده آلتین لوحه‌ده یازیلدی‌لر
کشفیات بابی‌ده “البېرونی و سینان” بۉله‌ی

کاشغری آتین توترسن، طبعیم آفتابی بۉلر
الفارابی، الخوارزمی، ابن‌سینا خوان بۉله‌ی

بار اېدی حاذق و حامد، عنبر و خیری-نوا
جوشن و زارع-نفیردیک فرتینه بۉران بۉله‌ی

“حضرتِ علمی” دېگن‌ده، ییغله‌یردی “پیریمیز”
“حاذقِ والا مقام”، انسان ِ با ایمان بۉله‌ی

عصریمیزنینگ فخریاتی، اېرکین واحدوف-لبیب
عاریپ‌اوف، اسلام‌کریم و میرضیایف‌”سان” بۉله‌ی

قۉلیده هېچ نرسه یۉق حالی‌له انگلیس‌گه درد
آتده “امام بېردی” و خصلت‌ده بیر قَپقان بۉله‌ی

پامیر و کۉکچه نواحی‌سینی بۉش قۉی‌بېرمه‌گن
چون “مطلب بېک” کبی ملت‌گه بیر میدان بۉله‌ی

کوره‌شیش‌ده بیر عمر، چرچه مه‌گننی سۉره‌سنگ
شو اصالت بلکه دیر “دۉستم” دېگن پالوان بۉله‌ی

صحبتی یاشلرگه یاقیب، مرحم ِ جاندېک تینر
انجمن اینجوسی “رحمن اۉغلی” دېک الوان بۉله‌ی

فاریاب‌نینگ کهنه‌کار استادی اندخویی متین
توردی‌قُل- شهرانی- شرعی، واحدی‌گه آن بۉله‌ی

شش مقام بابی‌ده استاد اېدیلر غفّار کمال
چالغو-اسبابینی پوفلب، تار بۉله‌ی سامان بۉله‌ی

خلقیمه اویغانیش و تورتگی هنر یۉلینده مین،
تاج‌محمد سرپلی، چاوش و یا درمان بۉله‌ی

تالقانی و بدخشی، محو اېته‌ی دېب وحشی‌لر
بیر عمر فریادده بۉلگن سېس و نَې‌اِستان بۉله‌ی

تۉپله‌سم “عبدالچیریک”، “مولان قومندان” و “رسول”
“لال”، “احمدخان” و “غفار”، “یارملله” و “کیپتان” بۉله‌ی

سۉیده بیرمیز، سۉزده بیرمیز، بیره‌قیمیز رنگمه رنگ
بغری کېنگ، عالی‌جناب، سۉیداش‌لره آسمان بۉله‌ی

معترض قانیقمسه؛ توتیب قۉلی‌دن بیرمه بیر
گېزدیریب تۉران زمیننی، صاحبِ کَروان بۉله‌ی

گاهی “استانبولنی” گېزیب، گاهی‌ده “باکو” سۉره‌ب
گاهی “تاشکېنت” و “بخارا”، گاهی “اندیجان” بۉله‌ی

بېرسه فرصت “آگره” ده قۉیسم قدم مغرورله‌نیب
“قرشی” و “بلخ” و “سمرقند” و “هرات” ده کان بۉله‌ی

کېتسه باشیم کېچمه‌ریم منگولیه تاریخی‌دن
کاشغر اتراکی‌ تینینگ! سیزلرگه تورکستان بۉله‌ی

طینتی پاک و خیالاتی‌گه خدمت یېرله‌گن-
خلق اوچون “فاریاب” و “قندوز” و “تخارستان” بۉله‌ی

“کابل”، “عشق‌آباد” و “آستانه” فضاسین گېزدیریب
انسانیت سېوگنه فارم‌سوو ایسّیغ نان بۉله‌ی

بیرلیگ و بیردم‌لیگیمیز، اصلی مقصد بۉلسه، بو-
اۉلکه اۉلکه اجره‌لیب، نسلیم‌له هم‌پیمان بۉله‌ی

اۉزبېک و قیرغیز، قزاق و اویغور و قرلوق- تاتار
اۉزلیگینی سقله‌گن، تورکمن، اۉغوز، ترخان بۉله‌ی

اې مېنینگ اویغور، قزاق، قیرغیز-تاتار-اۉزبېکلریم!
“آقسو”، “کاشغر” یا “خُتن”… تانِی‌دیگان انسان بۉله‌ی

قنچه هم ظلم اېتسه خلقیم‌گه “چینی‌لر خائینی”
شونچه قاوریلیب، پیشیب قلقان بۉله‌ی، جولان بۉله‌ی

افراسیابلر کبی قیتیب آلرمیز یورتیمیز
وقتی کېلگن دیر ینه توماریس و تورکان بۉله‌ی

یېر یوزیده تورک “تریغ” دېک ساچیلیب بې‌باش اېمس
“کرکوک- اربیل” و “صلاح‌الدین- دیالا” خان بۉله‌ی

“موصل” و “عراق” و “شام” و “هوموز” و “رَقّه‌”گه بار
“لازکیا-بایربوجاق”، تورکی‌گه مېن داستان بۉله‌ی

یوز ییل اۉنجه چیقدی بیزگه قهرمان بیر آته تورک
چیقسه بشقه بیرته دېب، بۉران بۉله‌ی طوفان بۉله‌ی

کۉره آلسم بیرکونی “شیراز” و “همدان” تورکینی
اونده “البرز”، “اردبیل”، “تهران-کاووس- زنجان” بۉله‌ی

یا “گلستان”، “اورمیه”، “تبریز”گه اېرکین یورسه خلق
مېن اولرگه تورکمن اېلی، شهد ِ “زاهدان” بۉله‌ی

محتشم‌لیک‌له یشب، “قشقای-قیریم”، “قفقاز” گېزیب
“قِبرس” و “تبریز” تمان قاقیب قنات سه‌یران بۉله‌ی

بۉلسه بیشکېک ساری کېتسم، حور نَفَسداشلر سۉره‌ب
باتور اۉغلانلر بیلن همدم بۉله‌ی، هم‌خوان بۉله‌ی

آت مینیب، قیلیچ قۉلیدن توشمه‌گن نسلیم‌گه مېن
یۉنه‌لیش اوسکونه‌سی و فلسفه-عِرفان بۉله‌ی

کېتسه بیر کون بو باشیم تورانچی‌لیک دعواسی‌ده
انور آته دېک تورانچی ایزیدن کېتگان بۉله‌ی

ارمنیلر قولیده بولدی شهید پاشا “طلت”
بیر ایثارگر اۉرنکی، کۉشانی یا شاران بۉله‌ی

قادری، فطرت کبی جدیدچی بۉلگن بیر زمان
آنه تورکستان اوچون عبدالحمید چۉلپان بۉله‌ی

بو زمانده، اۉتمیشیم‌دېک تَلپینیب-تېبرنمه‌سم
سېنگه قسّم آنه‌تیل، رسوا و بی‌وجدان بۉله‌ی

تامیریم‌ده تورک‌چیلیک، تۉران‌چیلیک فوران اوریب
شرق و غرب‌نی اېگره‌گن، کامل‌ترین دېوان بۉله‌ی

آنه یورتیم تینچ بۉلیب اېرکین‌لیگین آلسه-او دم
باله‌لیک دورینی اېسلب، (گیژده‌له-گیژدان) بۉله‌ی

تورک اولوسین بغری تۉران‌دېک یابیز اې معترض!
تورک اولوسی بیرله‌شیشده چیقسه مېن تۉران بۉله‌ی

بیزگه فرق اېتمس بو بیرلیک نقطه‌سی قه‌یده بۉلر
تویغوسی بۉلگنلرین تامیرلریده قان بۉله‌ی

سۉز اخیری نقطه دیر، کۉنگلینگ ملول اۉلمس امید
تورک اوچون شو نقطه تۉران، تۉره‌سین بیلگان بۉله‌ی

👤هاشم همدم
02.10.2018 استانبول

1 نظر

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here