اعلامیهٔ مشترک حزب آزادگان افغانستان و ســـتاد گفتمان و تفاهم ملی افغانستان

0
1039

اعلامیهٔ مشترک حزب آزادگان افغانستان
و ســـتاد گفتمان و تفاهم ملی افغانستان
کابل ۲۹ / قوس / ۱۳۹۸
افغانستان در یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی خویش قرار داشته، انواع نابه‌سامانی‌های اقتصادی – اجتماعی را شاهد است. تداوم بحران سیاسی – امنیتی ناشی از مداخلات غرض‌ورزانه آشکار و پنهان بیگانگان در چهار دهه گذشته زیان‌های اقتصادی، کشتار بی‌رحمانه مردم و ویرانی‌های مدهشی را بر کشور ما تحمیل نموده است.
سلطهٔ حاکمیت‌های وابسته، سؤمدیریت، دامن‌زدن به اختلافات اتنیکی و انقطاب اجتماعی، بی‌عدالتی، فساد نهادینه و ساختاری، غارت اراضی و اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر منجربه تبارز سلطهٔ غیرقانونی نظام فاسد گردیده و به حیثیت و اعتبار کشور آسیب جدی وارد گردیده است.
اتکای همیشگی گروه‌های انحصارگر جنگی و کاربرد زور غیرقانونی برای تحکیم مواضع و منافع گروهی، به انزوا کشانیدن نیروهای ملی و میهن‌دوست در روندهای تصمیم‌گیری سیاسی، بهره‌برداری ابزاری از گروه‌های اتنیکی توسط تکه داران قومی و درگیری دامنه دار گروه‌های افراطی، کشور را به پرتگاه هستی‌برانداز کشانیده است، که پیامد آن، کشتار مردم بی‌دفاغ و ویرانی این سرزمین می‌باشد.
با توجه به مجموع ناهنجاری‌های لحظه کنونی، همبستگی و تشریک مساعی نیروهای ملی و میهن‌دوست بیش از هر زمان دیگر ضرورت درنگ‌‌ناپذیر یافته است. بدین‌منظور حزب آزادگان افغانستان و ستاد گفتمان و تفاهم ملی افغانستان بر بنیاد دیدگاه‌های مشترک ملی و میهنی در مبارزه علیه نابه‌سامانی های شرایط کنونی تصمیم گرفتند تا مسئولیت‌های ملی و تاریخی شان را در کنار هم ایفا نمایند و با تفاهم و همسویی ساماندهی انسجام یافته فعالیت‌های سیاسی خویش اقدام ورزند.
حزب آزادگان افغانستان و ستاد گفتمان و تفاهم ملی افغانستان با همه احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی هم‌اندیش اعلام می‌دارند، تا در راستای دفاع از منافع تاریخی مردم افغانستان در زیر یک چتر بزرگ و فراگیر افغانستان‌شمول متحد و رسالت تاریخی – ملی خویش‌را به نحو بایستهٔ آن با هم ایفا نمایند.
حزب آزادگان افغانستان و ستاد گفتمان و تفاهم ملی افغانستان برآنند که همه نیروهای سیاسی و ملی با تفاهم و راه‌یافت میکانیزم مناسب، در چارچوب جبهه فراگیر سیاسی به همکاری عملی آغاز نمایند و همزمان با رایزنی و گفتگوی سازنده با همه نیروهای همسو زمینه ایجاد یک نهاد سیاسی « حزب » افغانستان‌شمول را فراهم نمایند.

هیئت اجرائیه حزب آزادگان افغانستان
و ستاد گفتمان و تفاهم ملی افغانستان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here