آیا جهان هستی مرز دارد؟

0
1558
 آیا جهان هستی مرز دارد؟

آیا جهان هستی مرز دارد؟

© Photo / NASA, ESA, and Z. Levy (STScI)
جهان

دریافت لینک کوتاه
 0  0  0
ما را دردنبال کنید

تیمی از دانشمندان در طی یک مطالعه خواستند معلوم نمایند که آیا جهان ما دارای مرز های است که در آن همه چیز تمام شود؟

 به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان مرکز فدرال ایمانوئل کانت بالتیک در کالینینگراد (روسیه) به این نتیجه رسیده اند که جهان هستی دارای مرزهای است ولی فاقد انرژی تاریک می‌باشد.

نتایج این مطالعه در نشریه علمی  EurekAler منتشر شده است.

محققان نظریه ای را پیشنهاد كردند كه براساس آن انرژی تاریك نشان‌دهنده اثر كازیمیر انرژی خلاء از “فضای خالی  است كه روی “دیوارهای” جهان عمل می كند.

اثر کازیمیر شامل وضعیتی است که در آن دو صفحه فلزی بدون شارژ در نزدیکی یکدیگر قرار داده شوند و بین آنها خلاء وجود داشته باشد.

فرضیه براین است که بین صفحات هیچ نیرویی نیست، اما معلوم می شود زمانی که وضعیت با استفاده از الکترودینامیک کوانتومی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، غیر منتظره اتفاق می افتد. ذرات مجازی ایجاد شده در خلاء فوتون های مجازی را ایجاد می کنند که با صفحات فلزی بدون شارژ ارتباط برقرار می کنند.

 در نتیجه، اگر صفحات بسیار نزدیک قرار داده شده باشند، این امر به نیروی غالب تبدیل می شود. نیرو به سرعت از هم جدا می شود. با این حال، این اثر تا حدود 15 درصد از ارزش پیش بینی شده توسط خود تئوری اندازه گیری شده است، و این امر واضح است که اثر کازیمیر کاملا واقعی است.

 در این حالت فشارهایی که توسط فوتونهای مجازی از داخل به دو سطح اعمال می شود کمتر از خارج است. این مفهوم دلالت بر این دارد که جهان دارای مرز های است. جایی وجود دارد که در آن جهان به پایان می‌رسد.

به گفته فیزیکدانان ، تقریباً همین اتفاق در فضا نیز رُخ می‌دهد. اما در فضا این  امر برعکس فقط منجر به دفع شده و باعث تسریع گسترش جهان می شود.

به عباره دیگر انرژی تاریک در جهان هستی موجود نیست و به همین دلیل مرزهایی که فشار ذرات مجازی بر روی آنها ایجاد می شود و در نتیجه انبساط رخ می دهد، نیز وجود ندارد.

نظریه دانشمندان مبتنی بر مدلهای رندال-ساندروم استاد فیزیک نظری دانشگاه هاروارد و یکی از بزرگترین فیزیکدانان عصر حاضر است. زمینه اصلی تحقیقاتی وی فیزیک ذرات و کیهان‌شناسی است که شامل مطالعه ذرات بنیادی، سرشت نیروهای حاکم بر طبیعت و ابعاد اضافی فضا است. پروفسور رندال کارهای بسیار شایان اهمیتی را در درک و دانش ما از مدل استاندارد، ابر تقارن، ماده تاریک، تورم کیهانی، باریوجنسیس و مسئله سلسله مراتب داشته است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here