اوزبیگیم

0
1175

قیلمه سانگ بول اولکه ده تا خشم وعصیان اوزبیگیم
کاخ استم بولمه گی بیرزره ویران اوزبیگیم

تورگیل ای بابر نی اوغلی ای علیشیر باله سی
طاقتیم تاق اولدی آخر اوزبیگیم جان اوزبیگیم
اوتتی قولیک عصری بیرله چورلیک دورانه سی
کیلدی ایرکینک زمانی ایمدی اویغان اوزیبگیم

تا بزور دشمنلرینگدین آلمه سنگ حقینگنی سین
سنگه حق بیرمس کیشی بول اولکه ده خان اوزبیگیم

تاکه اوزبختینگگه حاکم بولمه سنگ عالمگه سین
قویمه گیل اوستینگگه هرگز نام انسان اوزبیگیم

کیرمه سان چون ارسلاندیک باش اوریب میدان ارا
یاولرینگ بیرمیدی اصلا سینگه میدان اوزبیگیم

سین اگر جولان ا وریب کیرسانگ گوراش میدانیده
کیل ترالمس سینگه تاب سام ونریمان اوزبیگیم

سین اولوغ افراسیاب نی قهرمان فرزندی سن
سنگه فخرایلر بوکون ایران وتوران اوزیبگیم

غیرتینگ شانینگ ایمسدورحاجت شرح وبیان
اوشبو اوصافینگ ایرور عالمگه دستان اوزبیگیم

ای ابومسلم ایا ببرخراسان باله سی
زنده دور آتینگ بیلن نام خراسان اوزبیگیم

اول زمان غربده یوق ایردی علم ودانش دین نشان
شرق که سین قویدینگاساس علم وعرفان اوزبیگیم

هربیر آتینگنی ایشیت سم جان آلورجسم وتنیم
ای تن وجانیم سنی یولینگده قربان اوزبیگیم

اولگیل وجان بیرگیل اما بیرمه گیل قول لیکه تن
اولگه نینگ کوپ یخشیدور قول لیکدین ای جان اوزبیگیم

یاکه اولگیل یا که اوزبختینگگه تورگیل ایگه بول
ایرته لیکده قالمه سون کونگلینگده آرمان اوزبیگیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here