اوزبیکستان دولتی 150 داعشی عایله لرگه باغلیغ خاتون ومیده باله لرنی کی سوریه ده اسارتگه قالگن ایدیلر ؛ بیر تفاهم اساسیگه اوزبیکستانگه آلیب کیلدی

0
1257

دوستان محترم، دیدن این فلم مستند کوچک و جالب را فراموش نکنید.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چگونه بیش از 150 تن از زنان اوزبیک که در مراکز جنگ سوریه اسیر مانده بودند، با اطفال خود به وطن شان برگردانده شدند؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ « مهر عملیاتی » ـــ یک اقدام بشردوستانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطی سالهای گذشته، داعش، القاعده و سلفی های تروریست سرزمین شام – سوریه را که مهد تمدنهای تاریخی و فرهنگ درخشان اسلامی است، آماج حملات تروریستی وحشیانه و صحنهٔ عملیات دهشت افگنانه قرارداده بودند. داعش این مزدوران حلقه بگوش ارتجاع منطقه و دست پروردهٔ امپریالیزم جهانی با ادعای بی اساس «تشکیل خلافت اسلامی» سرزمین عراق را غرقهٔ خون ساخت وبخشهای مهم آبدات تاریخی هزاران سالهٔ آنرا منهدم کرد و هزاران انسان بیگناه را به شیوه های مدهش به کام مرگ فرستاد.به اسارت گرفتن زنان یزیدی و عرضه کردن آنها به بازارهای برده فروشی و اعمال انواع آزار و اذیت ضد انسانی نسبت به آنها که تمام جهانیان صحنه های خونین آنرا مشاهده کردند، صفحات سیاه ننگین در تاریخ بشریت است.استفاده از نام مقدس اسلام با تحریف تعلیمات اسلامی مذمومترین شیوه ای است که گروههای تروریستی برای جلب و جذب مسلمانان ساده دل از شرق و غرب به منظور اشتراک در فعالیتهای آدمکشی، ترور و انتحار انجام میدهند. براساس تبلیغات زهرآگین این گروههای آدمکش دین اسلام که شعار اساسی آن تأمین صلح و سلام، اخوت و برادری، دوستی و مودت میان انسانها و جلوگیری از جنگ و آدمکشی است، براساس تبلیغات زهرآگین این گروههای آدمکش به صفت یک آیین جنگ افروز، مشوق ترور و انتحار و عامل قتل عام انسانهای بیگناه اعم از مسلمانان و پیروان ادیان دیگر معرفی میگردد و این عقیدۀ باطل وسیعا تبلیغ میگردد که انتحار کنندگان بعد از کشتن صدها انسان بیگناه، راهی جنت میشوند و حوران بهشتی آنهارا به آغوش میکشند، حال آنکه در قرآن کریم قتل یک انسان بیگناه برابر با قتل تمام انسانها دانسته شده و پیغمبر اسلام گفته که «هرکس یک مومن مسلمان را قصدا بکشد، باید از همین حالا جایگاه خود را در جهنم آماده بسازد».تبلیغات اغواگرانه درین زمینه به حدی قوی و شدید بود که هزاران تن از مسلمانان ساده دل بی خبر از ماهیت اسلام حقیقی اسیردام این سفسطه شدند و از شرق و غرب به صفوف داعشیان پیوستند. این تبلیغات زمانی جاذبۀ بیشتر پیدا کرد که مدتی قسمتی از حدود عراق و سوریه تحت نفوذ آنها قرار گرفت و مبالغ هنگفتی در اختیار داوطلبان جنگ قرارداده شد. طی چند سال گذشته صدها تن مسلمان ساده دل از کشورهای اروپایی به نیت اشتراک در جنگهای آدمکشی عازم عراق و سوریه شدند. بر طبق معلومات رسانه ها تنها از کشور سویدن 200 زن مسلمان زیر تآثیر جذبات مذهبی به صفوف تروریستان پیوستند و در میان آدمکشان انتحاری دست بدست شده اند.دوسال قبل پسر جوان یکی از دوستانم که با فامیل خود در اروپا بسر میبرد، به سایقۀ همین تبلیغات زهر آگین با چند تن از دوستان خود به صف داعش پیوست و به فامیل خود تیلفونی خبرداد که در جستجوی او نباشند، زیرا او در جنگ ضد کفار اشتراک میکند.عایله نمیتوانست این خبر فاجعه انگیز را تحمل کند. پدر و مادر تمام هست و بود خودرا وقف نجات او کردند. پدر با تماس با قاچبران در تورکیه مبالغ گزافی را که با خود آورده بود، در اختیار او قرارداد تا پسرش را از این جهنم فرارداده به پدرش تسلیم دهد. این کار صورت گرفت و پسر که از کردۀ خود پشیمان شده بود، با پدر خود به اروپا برگشت.همین حالا هم که داعش روبه زوال است هزاران تن از مردان و زنان با خانواده های خود در محابس و لگیرهای این سرزمین جنگ زده اسیر مانده اند و هیچگونه راه برای نجات ندارند. تنها از افغانستان هزاران جوان به سایقۀ جذبات مذهبی به سوریه رفته در میدانهای جنگ هلاک شده و خانواده و فرزندان خود را یتیم و بی سرپرست گذاشته و یا با دست وپای بریده به وطن برگشته اند. از کشور اوزبیکستان نیز افراد و خانواده های زیادی در نتیجۀ اغوا و فریب این نوکران اجنبی، زیر تأثیر جذبات دینی و یا به امید دستیابی به ثروتهای خیالی به سوریه رفته شکار دسایس تروریستان شده بودند. گروهی از آنان در میدانهای جنگ کشته شده و زن و فرزندان خود را بی سرپرست گذاشته بودند و برخی دست و یا پای خود را از دست داده بودند. این خانواده ها در قطار هزاران انسان آوارۀ مثل خود از کشورهای مختلف در در شرایط دشوار لگیرها با خوراکهای بخور و نمیر، محروم از هرگونه وسایل تعلیم و تربیه و دور از وسایل اطلاعات جمعی در کمال یأس و حرمان بسر میبردند. دولت اوزبیکستان که از شرایط دشوار زندگی اتباع خود در لگیرها خبر داشت، در جستجوی یافتن راه نجات آنها ازین منجلاب بدبختی بود. سرانجام بر طبق دستور جسورانه و انساندوستانۀ رییس جمهور اوزبیکستان شوکت میر ضیایف تصمیم گرفته شد تا این فریب خوردگان از قعر جهنم کشیده شده به وطن برگردانده شوند. مطابق به دستور رییس جمهور یک گروه عملیات سریع مرکب از کارمندان مسئول با صلاحیت دولت، دوکتوران، پسیخولوگها و عالمان دین تشکیل گردید. آنها پس از انجام کارهای مقدماتی و حصول توافق با دولت سوریه و جوانب ذیربط، توسط طیاره به جانب دمشق پرواز کردند.پیلوت در شرایطی که خالی از تشویش نبود و فقط 3 – 4 بال طیاره در یک گوشهٔ میدان جلب نظر میکرد و احتمال خطرات گوناگون وجود داشت، طیاره را برزمین می نشاند. گروه پس از بررسی همه جانبهٔ اوضاع و تکمیل معلومات ضروری و مذاکره با مقامات مسؤل دولت سوریه با اخذ اجازه به طرف مقصود یعنی لگیر هایی که هموطنان شان درآنجا اقامت دارند حرکت میکنند. مشکل کار اینجا است که لگیر درمنطقهٔ تحت نفوذ مخالفان دولت قرار دارد. آنها پس از رسیدن به «القمیشلی» واقع در شمال نزدیک حدود تورکیه پس از گفت و گوهای طولانی با مسؤلین منطقه اجازه می یابند بعد از طی مسافهٔ طولانی غالبا غیر مأمون را با بسها طی کرده به «الخول» که اقامتگاه آوارگان در آنجا قرا دارد مواصلت کنند و شرایط دشوار زندگی آنهارا به چشم سر مشاهده کنند.بیش از صد تن از زنان و اطفال آواره که قربانی فریب تروریستان حیله گر شده و بسیاری شان با همسر و فرزندان خود به امید آیندهٔ موهوم بهتر ترک وطن و کاشانه کرده بودند، «گروه عملیات مهر» را با مسرت و شادمانی استقبال میکنند و از رییس جمهور اوزبیکستان که زمینه را برای نجات آنها ازین منجلاب و برگشت شان به وطن مهیا کرده است مراتب خورسندی بی حد و حصر خود را اظهار میدارند و از روزهای دشواری که زیر تهدید ماینها و راکتها گذرانده اند، سخن میگویند. بیش از 150 تن از زنان که عدهٔ زیادی از آنان شوهران و سرپرستان خانواده های خود را در میدان جنگ از دست داده بودند با اطفال شان و برخی مردان معیوب دست و یا پا بریده، به شهر دمشق آورده میشوند و از آنجا توسط یک طیارهٔ 767 بویینگ مربوط کمپنی هوانوردی اوزبیکستان به تاشکینت پایتخت اوزبیکستان انتقال داده میشوند. پیلوت در شرایطی که خالی از تشویش نبود و فقط 3 – 4 بال طیاره در یک گوشهٔ میدان نظامی دمشق جلب نظر میکرد و احتمال خطرات گوناگون وجود داشت، طیاره را پرواز میدهد. زنان و اطفال از طرف خانواده ها و اقارب شان به گرمجوشی استقبال میگردند و همه برای معاینات صحی نخست به شفاخانه ها برده شده، مریضان تحت تداوی قرار میگیرند.سپس برای کسانی که اسناد شان از طرف دژخیمان گرفته شده ویا مفقود گردیده پاسپورت توزیع میگردد و همه بدون پرسش و استنطاق به محله ها و آغو ش خانواده های خود برگردانده شده با نثار درود و سپاس به رهبری دولت در برابر این اقدام بشردوستانه به حیات عادی خود ادامه میدهند. باید گفت که تاکنون هیچ یک از دولتها برای نجات و برگرداندن اتباع فریب خوردهٔ خود از جبهات جنگ شرق میانه اینگونه اقدام بشردوستانه انجام نداده است. دولت اوزبیکستان به دستور رییس جمهور شوکت میر ضیایف با این تشبث جسورانه و انساندوستانهٔ خود نخستین کشوری است که در مرحلهٔ اول بیش از 150 تن از اتباع خود را از مراکز جنگ به وطن برگردانده و پیشاهنگ اینگونه تشبث دلسوزانه شده است.

Publiée par Sh Juzjany sur Lundi 30 septembre 2019

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here