اشتراک در محفل صدمین سالگرد استقلال افغانستان

0
1088

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به روز جمعه 19 ماه اگست به دعوت محترم دوکتور خالد علمی سفیر کبیر افغانستان در اوزبیکستان، با عده ای از دوستان در محفل تجلیل از 100مین سالگرد استقلال افغانستان که از طرف سفارت افغانستان در هوتل مجلل«ردیسن» در شهر تاشکینت ترتیب یافته بوداشتراک داشتیم.

در محفل، عبدالحکیم عزیزوف معاون نخست وزیراوزبیکستان، برخی از شخصیتهای علمی وادبی این کشور، سفرای کشورهای دوست، عده ای از افغانستانیان مقیم تاشکینت اشتراک داشتند.

سفیرکبیر افغانستان طی بیانیه ای ضمن تبریک این روز تاریخی، پیرامون نشیب و فرازها یی که مردمان کشور درصد سال گذشته طی کرده اند و مناسبات دوستانهٔ روبه انکشاف افغانستان و اوزبیکستان صحبت کرده از همکاریهای دوامدار این دولت دوست و همسایهٔ شمالی مراتب قدردانی دولت افغانستان را ابرازداشت.

بعد از صحبت مختصر یک نمایندهٔ دولت که از کابل آمده بود، به من موقع داددند تا قطعه شعری بدین مناسبت بخوانم. من پس از تبریک این روز تاریخی و تأکید روی این موضوع که تا کنون هم خلق افغانستان برضد تبعیض، ستم و جنگ به خاطر تآمین صلح مبارزه میکنند، یک پارچه شعرخود را که به مناسبت 50 مین سالگرد استقلال کشور تحت عنوان «ای قهرمان خلق» به زبان اوزبیکی سروده بودم خواندم که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. اینک متن شعر مذکور را خدمت دوستان تقدیم میدارم:

ای قهرمان خلق
ـــــــــــــــــــــــ

افغانستان مستقل ليگی نينگ 50 ييل ليگی مناسبتی بيلن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايرکينليگينگ اوچون ای قهرمان خلق
ايلليک ييل ايلگری ميدانگه کيردينگ.
قصاصکار قيليچينگ بيلن بی امان
قانلر توکيب ياولر صفينی قيردينگ.

سينينگ بدنينگدن آققن قيزيل قان
طوفان بولدی، دريا بولدی، سيل بولدي
بو سيل هيبتيدن تتره ب يير-آسمان
دشمنلرنينگ قلبی دهشتگه تولدي

بو سيل غلغله لر تشلب دنياده
مستملکه چيليک قورغانين بوزدي
الهام بيريب خلقلرگه افر-آسياده
اسارت نينگ تيمير کيشنين اوزدي

وطن ايرکينليگی نينگ بيراغيني
طنطنه لر بيلن سين کوتردينگ سين!
آزادليک نينگ قوروب ياتگن باغيني
قيزيل قانينگ بيلن سين سوغاردينگ سين!

مونچه شرف-افتخارلرينگ بيلن
ايلليک ييلدن نری حاضر قله ی سن؟
نيگه قلبينگ توله دور غم- قيغودن
نيگه بال اورنيده زهر يله ی سن؟

آزادليک چراغين سين ياقتينگ اما
قرانغو کلبه نگنی ياروتمه دی نور
اوزگه لرگه عشرت قيليب مهيا
اوزينگ کورالمدينگ بير لحظه حضور.

بو بيره ملر، الوان-الوان چراغلر
بيزه لگن بنالر، سين اوچون مي؟ يوق!
بو نعمتلر، گلدن توله چرباغلر
بو ذوق و صفالر سين اوچون مي؟ يوق!

آزادليک نان بيرر آزاد کيشی گه
عزت بيرر بختيارليک کيلتيرر
ايله ر اونی يخشی حيات گه ايگه
شونينگ اوچون خلق آزادليکنی سيور.

قنی نيمه کوردينگ بو آزادليکدن
باله لرينگ قرنی ناندن تويديمي؟
بهره آلالدينگمی راحت- شادليکدن
بخت-اقبال سين تامان قدم قويديمي؟

سينی هر قنچه هم ديسه لر آزاد
قوللرينگگه باغليق ستم زنجيری.
بيرماق اوچون تيريکليگينگ نی برباد
کوپدور سينينگ دشمنلرينگ تدبيری.

ايشچيلر، دهقانلر، کسبه کارلر
منور ييگيت لر، قريلر، ياشلر!
کوره ش سيز آزادليک بولمه س ميسر
بير بوليب کوره شينگ ای وطنداشلر!

عمرباد يشه سين خلقيميز آزاد!
قورسون اوزی اوچون ينگی بير جهان!
يشه سين، گلله سين، يشنه سين آباد،
وطنيميز جانه جان افغانستان!
شرعی جوزجانی

صورتلر البومده

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here