اسلام، عیسویت و یهودیت زیر یک سقف در برلین

0
1092

آلمان و جهان

اسلام، عیسویت و یهودیت زیر یک سقف در برلین

در برلین پایتخت آلمان کار اعمار ساختمانی آغاز شد که مسجد، کلیسا و کنیسه را در خود دارد. نمایندگان مسلمان، مسیحی و یهودی این ساختمان را “مکان روشنایی”، “خانه احترام متقابل” و “جایی برای آزمون ظرفیت ها” عنوان کردند.

    
از راست به چپ: قدیر سانچی مسلمان،آندریاس ناچاما، خاخام یهودی، آندریاس هوهبرگ، کشیش عیسویاز راست به چپ: قدیر سانچی مسلمان،آندریاس ناچاما، خاخام یهودی، آندریاس هوهبرگ، کشیش عیسوی

در چهار یا پنج سال آینده (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴) در مرکز برلین ساختمانی گشایش خواهد یافت که در آن هم مسجد، هم کلیسا و هم کنیسه وجود دارد.

این ساختمان در محل عمارت فروریخته یک کلیسای زمان آلمان شرق سابق ساخته می شود. مراسم تهداب گذاری این ساختمان روز دوشنبه برگزار گردید.

در مراسم پایه گذاری این ساختمان بی نظیر نمایندگان سه دین نامبرده اشتراک کرده بودند. آنها گفتند که این ساختمان محلی برای برقراری تماس و گفتگو میان پیروان این ادیان خواهد بود.

اشتراک کنندگان تاکید کردند که نسبت به هر زمان دیگری، حالا نیاز مبرم برای یک چنین مکانی وجود دارد.

نمایندگان ادیان مختلف در مراسم تهداب گذاری خانه واحد، سه دین زیر یک سقف نمایندگان ادیان مختلف در مراسم تهداب گذاری “خانه واحد، سه دین زیر یک سقف”

در مجموع برای این پروژه ۲.۴۷ میلیون یورو هزینه در نظر گرفته شده است که توسط حکومت فدرال، حکومت ایالتی برلین و همچنان از طریق اعانه ها تامین می شود.

قدیر سانچی، روحانی مسلمان این ساختمان را “مکان روشنایی” عنوان کرد. آندریاس ناچاما، یک خاخام یهودی آن را “خانه احترام متقابل” خواند. آندریاس هوهبرگ، کشیش عیسوی و عضو کلیسای پروتستانت نیز گفت: «این ساختمانی است که در آن امور تحقیق‌پذیر به آزمون گرفته می‌شود و مرزهای امور تحقق یافتنی مورد بحث قرار می‌گیرد.»

مراسم تهداب گذاری خانه واحد، سه دین زیر یک سقف مراسم تهداب گذاری “خانه واحد، سه دین زیر یک سقف”

اما این پروژه مورد مناقشه هم هست. نمایندگان مسلمانی که در ساختن این ساختمان سهیم هستند، به جنبش گولن در امریکا نزدیک خوانده می شوند.

این جنبش در ترکیه یک سازمان تروریستی رده بندی شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به فتح الله گولن واعظ تبعید شده ترکی به امریکا و جنبش وی اتهام می زند که کودتای نظامی نافرجام سال ۲۰۱۶ را سازماندهی کرده است. اما گولن این ادعا را شدیداَ رد می کند.

خبرگزاری آلمان/ر.ش/آ.ف

ویدیو را ببینید04:05

ادیان برای صلح؛ مجمعی برای اتحاد و همدلی انسان ها

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here