وحید عمر: اشرف غنی غیر قابل اعتماد است!

0
2041

 

۱۳۹۸ شهریور ۲۳, شنبه

وحید عمر: اشرف غنی غیر قابل اعتماد است!

تیم انتخاباتی دولت در آستانۀ فروپاشی و افتضاح است. سلام رحیمی در فساد جنسی از دکترفضلی جلو زده است.
بر بنیاد اطلاع ثقه- ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان- وحید عمر از مشاوران ارشد ریاست جمهوری در دیدار با جاوید لودین سابق معیین وزارت خارجه با صراحت گفته است که اعتماد کردن بر وعده های دکترغنی بسیار دشوار است و مشارالیه از سوی یک حلقه کوچک، فاسد و استفاده جو محاصره شده است که اصلی ترین وظایف یومیه شان جمع آوری سرمایه و بکارت دریدن است.

وحید عمر مانند جاوید لودین از شخصیت های خوشنام و با ظرفیت سیاسی به شمار می رود؛ اما اوضاع آشفته او را نیز به بینی رسانده است. وی گفته است که همه وعده های دکترغنی برای مردم و متحدان انتخاباتی « وعدۀ سرخرمن» است و هیچ بنیادی ندارد.
در خبر به نقل از وحید عمر قید شده است که زنباره گی و بی بندوباری تنها به فضلی محدود نشده بلکه سلام رحیمی سالمند ترین حلقۀ اطراف غنی بیشتر از دیگران « از پاچه کشیده است». سلام رحیمی مدتی قبل یک دختر زیر سن را برای خود نکاح کرده و درحال حاضر نیز آشکارا با چندین مقام دولتی رابطه دارد.
وحید عمر فهرستی از بانوان دولتی را به عنوان خدمات دهنده گان جنسی بر شمرده است که گزارشنامه افغانستان از نشر اسامی بانوان پرهیز می کند. به قول امیرحبیب الله ضیاء ملت والدین، هرگاه فهرست رؤیت شود « عالمی برباد می رود». اما حسب نمونه، نام فردی به نام طهماسی به عنوان دلال محبت سلام رحیمی معرفی شده  و نام یکی از معاونان زن در وزارت دفاع در فهرست وجود دارد.
توصیه وحید عمر به جاوید لودین این بود که بهتر است خاموش بنشیند و یا از داکتر عبدالله عبدالله حمایت کنند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here