استاد غلام محمد «چنگیز» هم  فانی دنیا بیلن وداعلشدی!

0
1386

اوغانستانلیگ تورکلر نینگ مدنی فدراسیونی نی باشقراوچی شورا سی نینگ عرض تسلیت پیامی

حضرت استاد غلامحمد «چنگیز»نینگ وفات مناسبتیده

جمعه 8 سنبله 1398 قویاش تقویمی  30 اگست  2019 میلادی بیلن برابر

استاد غلام محمد «چنگیز» هم  فانی دنیا بیلن وداعلشدی!

انالله وانا الیه راجعون

بوکون ملتمیزبیربیوگ انسان ، وارسته شخصیت، اوزدورانیگه مسلم استاد وعدالت سیور مبارز دانشمندلرنی بیری استاد غلام محمد«چنگیز» جنابلرینی کی برچه حیاتلرینی علم ومعرفت نی تعلیم وترویج یولیده صرف ایلب، اولکه سیده بارظلم وعدالتسیز لیگ لر نی قرشیسیگه چرچمسدن بشقه مبارز وعدالت سیور انسانلرنینگ صفیده مبارزه قیلیب؛ بیرلیگ وبرابر لیگ شعاری بیلن بارچه ظلم وقرانگولیگ اربابلرینی برابریده علم ومعرفت چراغی نینگ یاغدوسینی آستیده  صف بغلب  ترتیشیب کیلگن ایدی لر قولدن بیردی !

البته بو دنیا گه کیلماغ وکیتماغ جبر قاعده سیدن هیچ بیر انسان مستثنی ایمس !هر بیر موجود«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ » آیه سی نینگ اساسیگه  اولوم امریگه تسلیم بولیش وفانی عالم دن باقی جهانگه یول باریشدن  بشقه چاره سی یوق ! اما بو دنیاده اوشه قسمیکه هر بیر انسان دی بولیش وحیات سوروش مقدراتی  بشقه لر دن فرقلیگ؛ مسلماً اولیش ودنیادن کیتیشی گه هم قنچه تفاوتلرنی  بولیشی دن هیچ کیم منکر بولالمایدی!

آخرت یولچیلیگیده هر بیر انسان اوز اعمالنامه سی وبو دنیا گه ایکگن ایکین لری نینگ ثمره سی بیلن سفر گه آغاز ایلب و ارقه سیگه بودنیا گه بار وکیلایاتگن نسل لر گه  اوز یخشی ویمان عمل لرینی حاصل ونتیجه سینی میراث بیریب کیتدی!

رحمتلیگ استاد غلام محمد «چنگیز» اوز اولوسی ارا وآنه اولکه سیده اوشه نادر انسانلر دن ایدیلر که برچه حیاتلرینی علم ومعرفت نینگ رواجلنتیریش ساحتیده صرف ایلب، بیرانسانی تعهد وصداقت بیلن  ظلم واجحاف نیگ قرشیسیده مقاومت قیلیب ، آزادلیگ وعدالت یولیده بارچه نیرو وتوانی بیلن مبارزه گه دوام بیریش ؛ حق وعدالت امریگه  مومن بولیش نی اوزلریدن میراث قائیب بودنیا دن کوز یومگنلر!

شو اساسگه هر بیر انسانیکه استاد چنگیز جنابلری بیلن معرفتی بار؛ بو حقیقت گه بوئین اینه دی کی الوغوار استاد یمیز نی وفاتلری  بشقه عادی  انسانلرنی وفات قیلیشی دن فرقلیگ  واستاد اوز علمی وعرفانی میراثلرینی نینگ یاغدو سیگه یوزلر نسل باریچه همچنان زندۀ جاوید واولر نی کارنامه لری کیلایاتگن نسل لر اوچون کته بیر الگو وانوتوغسیز بیر مدرسه دور!

اوغانستانلیگ تورکلر نی مدنی فدراسیونی نینگ باشقروچی شورا سی و برچه اعضالری بو ساوغ و آغیر قیغولیگ وفات خبر نی ایشیتیب ، نهایت تأثر وتأسف بیلن استاد معظم غلام محمد چنگیزحضرتلری نی وفاتلرینی که اوغانستانلیگ توکلرنینگ مدنی فدراسیونی نی بیرینچی تأسیس کونلریدن تا شو کونگه چه بی وقفه حامی ویولکورستاتگنلریدن ایدیلر بارچه عایله اعضالری ، تخار ولایتی نینگ معارف اربابلری ،  علمی ومدنی جمغرمه لر واستاد نی برچه شاگرد لرومبارز یولداشلریگه  هر بیر ئیرگه کی بولسه لر، بیر بیوگ وجبرانسیز ضایعه تنلب،  برچه لری نینگ حضور لریگه چین یورکدن تسلیت عرض ایلب ؛ تینگری تعالی نینگ درگاهیدن برچه قالگن لر گه صبر جمیل و استاد نینگ ارواح لریگه مکان جنت وآرامش ابدی استدعا ایلایدی!

استاد حضرتلرینی ارواحلری خشنود ویتگن جایلری جنت بولسون !

اوغانستانلیگ تورکلرنی باشقراو چی شوراسی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here