افغانستانلیگ تورکلرنینگ مدنی انجمنی قربان بیرامی نینگ حلولی نی برچه اولکه داشلریمیز گه قوتلوغ بولسون ایته دی

0
978

افغانستانلیگ تورکلرنینگ مدنی انجمنی قربان بیرامی نینگ حلولی نی برچه اولکه داشلریمیز گه قوتلوغ بولسون ایته دی

پیام تهنیت عید قربان ۱۳۹۸ خورشیدی از جانب انجمن فرهنگی تورکان افغانستان کشور اطریش

یکشنبه ۲۰۱۹ میلادی ییل نینگ اگست آیی نینگ ۱۱ لمچی کونی

 

اطریش

افغانستانلیگ تورکلر مدنی انجمنی قربان بیرامی نینگ مسعود کونلری نی قدومی نی برچه اولکه داشلر وجهان مسلمانلریگه قوتلوغ بولسون ایتیب ، تینگری تعالی دن التجا قیلدی که بواولوغ ایام نینگ برکتیدن اولکه میز گه یانیب تورگن اوروش الو لری ونفاق مصیبت لرینینگ عامل منبع لرینی نابود وذلت چکگن ملتمیز گه خیر وسعادت ، صلح وامنیت، بیرلیگ وبرابرلیگ آرزولریگه ایشیتیش یوللرینی فراهم ایله سون!

بومدنی نهاد نینگ برچه اعضالری بو مبارک کونلرنینگ برکتیدن شهید لرنی ارواحلرینی خشنود بولیشلری ویاره لنگن اولکه داشلریمیز نی عاجل شفا تاپیشلری و آواره بولگن عایله لر گه ، اوی وجای لریگه تینجلیگ وسعادت بیلن قیتیب باریش لرینی التجا ایلب ، اینه بیر کرت بیرم لرینگیز نی قوتلوغ بولسون ایتدیلر!

پیام تهنیت عید قربان ۱۳۹۸ خورشیدی از جانب انجمن فرهنگی تورکان افغانستان کشور اطریش

یکشنبه ۱۱ ماه اگست ۲۰۱۹

اطریش

هموطنان رنجدیده !

فرارسی ایام خجستۀ عید سعید اضحی را به شما واز طریق شما به جمیع مسلمین عالم تهنیت باد گفته، از بارگاه رب العالمین تمنا مینماییم که به برکت همین ایام متبرک، مردم ومیهن ما، یکجا با جمیع مسلمین جهان وکلیه باشندگان این کرۀ خاکی، ازقیداین روزگار شوم وآشفتۀ که طی سالیان متمادی گرفتارآن میباشند رهایی حاصل و به سعادت دریافت راه های رسیدن به صلح وعدالت واقعی ودایمی در زندگی روز مرۀ خویش نایل آیند.

اعضای انجمن فرهنگی تورکان افغانستان، با احساس همدردی وابراز غم شریکی به خانواده های جمیع قربانیان حوادث خونین روزمره، به شهدا مغفرت و به مجروحین شفای عاجل وبه بیجا شدگان بازگشت با عافیت به خانه وکاشانۀ ایشان را از بارگاه حق تعالی تمنا نموده، ختم جنگ، محوبیداد، تأمین امنیت وعدالت واقعی را درسرتاسر کشور آرزو میدارند.

باآرزوی ختم جنگ، تأمین صلح، برقراری عدالت و امنیت واقعی در کشور

شورای رهبری انجمن فرهنگی تورکان افغانستان

اطریش

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here