سکس ارگی ها مصوونیت و برای بیرون ارگی ها پیآمد

0
1887
سکس ارگی ها مصوونیت و برای بیرون ارگی ها پیآمد
تاریخ انتشار:   ۱۸:۲۸    ۱۳۹۸/۴/۲۵ کد خبر: 159449 منبع: پرینت 

سکس در بدل چوکی برای ارگی ها مصوونیت و برای بیرون ارگی ها پیآمد دارد!

به مجرد اینکه اخبار تجاوز جنسی مولوی عبدالمعروف خیرخوا ولسوال واخان بدخشان بالای زن توریست استرالیای رسانه ای گردید ارگ نشینان به عجله وظیفه ولسوال را تعلیق و نام برده را تحت بازجوی قرار داده اند.

نه کسی آن را سیاسی می خواند و نه هم تبلیغاتی اما سکس در بدل چوکی در درون ارگ که ده ها سریال دارد، در سطح ملی و بین‌المللی زبان زد خاص و عام است گویا که بیمه شده است نه وظیفه کسی تعلیق می گردد، نه کسی مجازات می شود و نه کسی توان پرسش از ارگی ها را دارند.

سکس در بدل چوکی در درون ارگ را تا صدیق صدیقی، شاحسین مرتضوی و سرور دانش به چشم سر خود نبینند و یا اینکه چهار نفر ملا را حاضر نکنند که شهادت دهند در پیش چشم شان حجاج درون ارگ سکس کرده اند هیچ ادعای برای ارگی ها ارزش ندارد و همه سیاسی و تبلیغاتی اند و یا شاید از نظر ارگی ها سکس با زنان خارجی حرام است و سکس با زنان داخلی حلال…

حسن علی عدالت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here