اشرف غنی؛ عبدالرحمان مدرن

0
1258
اشرف غنی؛ عبدالرحمان مدرن
تاریخ انتشار:   ۱۸:۱۱    ۱۳۹۸/۴/۲۵ کد خبر: 159447 منبع: پرینت 

بر اساس استقصا و مطالعات انجام شده ظلم، ستمگری، حق تلفی، حق کشی و تبعیضی که در حکومت اشرف غنی در حق مردم هزاره صورت گرفت، بسیار بی سابقه و بسیار وحشتناک بوده است. البته ظلم به شیوه بسیار مدرن و خطرناک و کشنده؛ از قتل عام ها و نسل کشی های دهمزنگ، تا قتل عام های مانند: کورس موعود؛ سالن ورزشی و ده ها قتل عام در مساجد و سهمیه بندی کانکور که تنها مایه دلخوشی مردم لایق ما بود و همچنین تصفیه حساب جنرالان و افسران ما از نهاد های امنیتی و دفاعی واهانت و توهین بر رهبران مردمی نمونه های از صدها نمونه ظلم و تبعیضی است؛ که در حق مردم ما صورت گرفته است.

در این عصر مدرنته و مدرن انجام این همه ظلم و تبعیض به وسیله شخص چون اشرف غنی که سال های سال در کشور های غربی و اروپایی زندگی کرده و از بسیاری مسایل حقوق بشری آگاهی دارد مساله ای است که روح انسان را سخت می آزارد. با اینهمه ظلم و تبعیض؛ می توان گفت اشرف غنی کاپی عبدالرحمان است یا دقیق تر بگویم؛ اشرف غنی؛ عبدالرحمان مدرن است؛ که سیاست های او را به شکل مدرن پیش می برد، با این تفاوت که عبد الرحمان مردم ما را می کشت و حذف فیزیکی می کرد و اقای دکتر اشرف غنی مردم ما را هم قتل عام و حذف فیزیکی می کند و علاه بر این حذف معنوی را در قالب سهمیه بندی کانکور نیز پیش گرفته است. اگر خدای ناخواسته بار دیگر بر سر قدرت بیاید چیزی از مردم ما حداقل باقی نخواهد گذاشت. البته نشانه هایی از نیامدنش هم بسیار است؛ زیرا که نمونه هایی از این نوع ظلم در حق سایر اقوام باهم برادر افغانستان نیز انجام شده است.

محمد رضا امینی استاد دانشگاه

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here