فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان از 88 مین سالروز کاندید اکادمسین دوکتورمحمد یعقوب                                              واحدی جوزجانی تجلیل بعمل آورد

0
1251

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان از 88 مین سالروز کاندید اکادمسین دوکتورمحمد یعقوب

واحدی جوزجانی تجلیل بعمل آورد

جمعه

07/02/2019

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به روز جمعه هشتم ماه فبروری 2019 میلادی از هشتاد وهشتمین سالروز تولد کاندید اکادمیسین دوکتور محمد یعقوب واحدی جوزجانی با برگزاری یک محفل وسیع بزرگداشت بعمل آورد.

این محفل با میمنت با اشتراک مستقیم استاد واحدی جوزجانی وجمع کثیری ازدانشمندان، محققان، نویسندگان ، فرهنگیان، شاگردان و علاقمندان استاد از شهر های مختلف افغانستان، ناروی، دنمارک، جرمنی، سویدن، اطریش، بلجیم، هالیند، قزاقستان، تورکیه، امریکا، کانادا حوالی ساعت یازدۀ ظهر به وقت اروپای مرکزی،  باسخنرانی افتتاحیۀ اکادیمسین شرعی جوزجانی از طریق مسینجر آغاز و با قرائت زندگی نامۀ استاد از جانب یگانه فرزند ایشان محترمه آیخان بیانی الی ساعت چهارونیم شام ادامه یافت.

مدیریت جریان کارمحفل از جانب محترم رحمت الله رحیمی مسئول دوره ای فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  وگردانندگی آن توسط استاد توردیقل میمنگی صورت گرفت.

در جریان کار این محفل،  با وجود محدودیت زمان ومشکلات تخنیکی در رابطه با تآمین ارتباطات، سخنرانی های مبسوط وهمه جانبه در رابطه به حیات فردی وفعالیت های علمی وفرهنگی استاد که منعکس کنندۀ کارنامه های ماندگارعلمی وتحقیقاتی ایشان درعرصه های مختلف تاریخی، جغرافیای تاریخی، نوایی شناسی، بابر شناسی، تاریخ ادبیات السنۀ تورک، خط شناسی ، تذکره نویسی، کتاب شناسی وغیره بود؛ ازجانب سخنوران ودانشمندان عالی مقامی چون اکادمسین عبدالحکیم شرعی جوزجانی؛ استاد محمد حلیم یارقین، استاد محمد یحیا حفیظی؛ استاد سراج الدین قانع ؛ استاد احمد نور خدیمزاده؛ استاد توردیقل میمنگی، جنرال سراج الدین قیتمس؛ محترمه حلیمه قیتمس، استاد محمد یاسین یولداش، عبدالحی علمی، سید احمد حیدری، الحاج محمد داوود جنبش ودیگران پیشکش وپیام های شاد باش توسط استاد سید قدرت الله احمدی مسئول   فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان درولایت فاریاب، رحمت الله رحیمی پیلوت مسئول دوره ای شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان از ایالات متحدۀ امریکا، دیپلوم انجنیر نجم الدین محمودی عضوشورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان از اطریش،  دوکتور محمد عثمان بیلیم عضو شورای رهبری ومسئول تشکیلات فدراسیون فرهنگی از کشور آلمان، حلیمه قیتمس عضو شورای رهبری فدراسیون وعضو کمیسیون بیگملراز سویدن، محترم نیک محمد مرادی عضو شورای رهبری ومسئول مالی فدراسیون فرهنگی از کشور بلژیک، به نمایندگی ازفرهنگیان وصاحبنظران  مقیم آنکشور ها تقدیم حضوراستاد واحدی جوزجانی گردیده ؛ با سخنرانی علمی وقدر شناسانۀ استاد واحدی وتجدید پیمان همکاری همه جانبۀ ایشان با فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان وتلاش خدمت در راه اعتلای علم وفرهنگ ؛ بخصوص درعرصۀ فرهنگی تورکان افغانستان به پایان رسید.

در ختم این محفل فرهنگی از جانب اشتراک کنندگان به کمیسیون فرهنگی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان وظیفه داده شد تا مجموع بیانیه ها ومقالات پیشکش شده درین محفل را جمع آوری وبا هدف تدوین ونشر آنها در یک مجموعه؛ در آرشیف فدراسیون قید ومحفوظ نگهدارد.

محفل با نتیجه گیری وجمع بندی کار مجموعی آن از جانب اکادمیسین شرعی جوزجانی به پایان رسید.

خبر نگار«اوزلیگ ففتا» در اروپا

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here