سوز، قلم و قلیچ امپراطوری حضرت بابور

0
1335

تیل تاریخ توره تیتاتو تحقیقات مرکز

سوز، قلم و قلیچ امپراطوری حضرت بابور، سونگ درجه کینگ بیر فراست، عالی شخصیت، چاغداش مدنیت و ایشانچلی بیر توره‌ ایگه‌سی ایدی.
اوقیش، یازیش، یشم و دولتچیلیک توغریسیده اززانچه حساس بولیب تیلسیور، تاریخسیور و توره‌لیک ملیتچی بیر سلطان بولیشینی انکار قیلالمسمیز. بابور حضرتلری دولتنینگ چوکی عشقیگه و سلطنتنینگ تینچ راحتیگه اصلا اویلمه‌ی اینگ بیوک غایه‌سی، اصالتینی اسره‌ب بیر سونگره‌کی نسلیگه ملی ارزشلرینی، تیلینی، تاریخینی و‌ توره‌سینی میراث قویماق اوچون کوره‌شر ایدی.
بابور حضرتلری بشقه رقیبلریدن فرقلی بولیب بیر سونگره‌کی نسلگه ارمغان ایته‌دیکان غنیمتلرنی یالغیز اولکه‌لرنینگ فتحیده و‌جنگ میدانلریدگی اوروش و‌غنیمتلرده ایمس، کتابخانه‌لرده، علم ‌‌و بیلیم زیافتلریده، عالملرنینگ بزمیده، صنعت کارگاه‌لریده آخترر ایدی…
بوش پیتلریده بوتون کونینی کتابخانه‌ده اوتکزگن بابور حضرتلری اوزیدن ادبیات، تاریخ و حتی الفابیت میراث قوییشگه تینیمسیز کوره‌شگن.
اسف بیلن که سونگ کونلرده بو‌ اولوغ آته‌میزنینگ مبارک گومیتینینگ ویرانه منظره‌سی یوره‌ک بغریمیزنی یاره‌لدی.
افغانستان دولتینینگ «فرهنگسیز و اطلاعسیز وزارتی» بو ملی قدسیاتنینگ تخریبیگه آگانه کوز یومماقده‌دیر.
تیتاتو تحقیقات مرکزی بولیب علاقه‌لیک مرجع‌دن بو نامردانه، وحشیچه، تربیه‌سیز و حیثیتسیزچه بو کتته قصورنی ایشلگنلر و‌ایشلتگنلرنی تاپیب اینگ آغیر جزاگه تابع توتسین!
تورک ملتیگه ‌منسوب حرمتلی قوملریمیز! اوز منطقه‌نگیزدگی اجداد آثارینی و کومیتلرینی اوزینگیز اسره‌ب و قورینگ!
«تیتاتو تحقیقات مرکزی»

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here