اسرار پرداخت 85 ملیون افغانی حق السکوت به حکمتیار

0
1269

گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان

اسرار پرداخت 85 ملیون افغانی حق السکوت به حکمتیار

© AFP 2019 / Noorullah Shirzada

افغانستان

دریافت لینک کوتاه

امرخیل: به دستور غنی، 85 ملیون افغانی به «حکمتیار» حق السکوت دادم. اگر ارگ حاضر به دادن چند ملیون افغانی دیگر می شد، حکمتیار آماده بود در جرگه اشتراک بکنند ودر حمایت از جرگه چند تا آیات قرآن کریم وأحادیث نبوی را هم بخواند.

اسپوتنیک به نقل از اطلس، گزارشات حاکی از آن است که ضیاء الحق امرخیل صحنه گردان جرگه مشورتی اخیر، به دستور رئیس جمهور غنی برای «گلبدین حکمتیار» هشتاد و پنج ملیون افغانی باج داده است.
به نقل از گزارشنامه افغانستان؛ حکمتیار قبل از برگزاری جرگه مشورتی به ارگ پیام تهدید ارسال داشته بود که دست به تظاهرات زده و علیه تدویر این جرگه کارزار مطبوعاتی راه می اندازد.

قبل از آن، تحریم جرگه از سوی محفل سیاسیون، غنی را سخت ترسانیده بود و برای خریدن حق السکوت حکمتیار، سلام رحیمی و امرخیل را ماموریت داده بود.رئیس جمهور غنی نخست، سلام رحیمی را نزد حکمتیار اعزام داشت که ناکام بازگشته بود. وقتی امرخیل به حضور شتافت، حکمتیار مبالغ بزرگ دالری تقاضا کرده بود؛ سرانجام رفت و آمد های پیوسته باعث شد که مشارالیه از وجه دالری انصراف داده و به مبالغ پول افغانی قانع شود.
امرخیل تهدید و تعهد حکمتیار را به ۸۵ میلیون افغانی خرید؛ اما وقت برگشت در محفل یاران گفت که حکمتیار در دارالامان « دفتر جهاد فروشی بازکرده است».
وی اظهار داشته گفت که ما سابق شمالی تل والی را متهم می کردیم که به نام جهاد منافع اقتصادی را می گیرند، ولی حالا حکمتیار صاحب از آدرس حزب اسلامی جهاد را میفروشد وخیلی ارزان میفروشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here