مدنی شعورکسب ایتمه گن سیاستچیلر! 

0
1168
Kazim Amini føler sig træt sammen med Turan UZ.

مدنی شعورکسب ایتمه گن سیاستچیلر!
تاریخی جهتدن1370-1376ییللراوغانستانده اوزبیکلرنینگ بختی کولگن دورسنه له دی.چونکه بوندن انچه ایلگری، داکترنجیب الله حاکمیتی دوریده،اوشبوحاکمیت تشکیلاتیده شکللنگن ایچکی ضدیتلرنتیجه سیده،اوشبوحاکمیتگه قرشی حرکتلر،ملی روحیه کسب ایتیب،نتیجه ده حربی ناراضیلیککه او‌گیریلیب،اوحاکمیت تونتیریلیشیگه سبب بولدی درنتیجه اوزبیک خلقی اوچون سیاسی حاکمیت قیلیش اوچون التین فرصت یره تیلدی. منطقی تحليل بیلن شودورنینگ تیکشیرگنده اوزیدن-اوزی معلوم بوله دی که شونده ی قوله ی سیاسی فرصت نی قولدن بیرگن اوزبیکلرنخاتکه ینه شونده ی بیرتاریخی فرضتنی قولگه کیریته السه لر. بودرحقیقت سیاسی جهتدن اوزبیکلرنینگ زمانوی حیاتیده بیربویوک فاجعه ایدی.نیگه شمال ولایتلری حربی عالی شوراسی یاباشقه عباره بیلن ایتگنده(اوعانستان ملی-اسلامی جنبشی) اقتصادی-سیاسی وحربی جهتدن کته امکانیتلرگه ایگه بولگن حالده هم،مستقل بیرتشکیلات (حتاکه فدرال دولت) توزه تیشگه قادربولالمه دی؟
موضوعنی هرتمانلمه تیکشیرگنده معلوم بوله دیکه شودورده جنرال عبدالرشیددوستم باشچیلیگده شکلله نگن،شمالی ولایتلرنظامی عالی شوراسی حیرتان ده گی بی پایان لوژستیکی تجهیزات وازیق -اووقت ذخیره لری یانیده،حتاکه مثالی منطقه ده کورینمه گن حربی اوسکونه لر،زمانوی تخنیک بیلن جهازلنگن اوچاقلرهمده توپ وتانک واوروشقاق باتیرعسکروتجربه لی صاحیمنصبلر یانیده،ا‌وشبوادرسدن حتاکه پول چاپ قیلیش امکانیتیگه هم ایگه بولدی.
یعنی اوغانستان سطحیده شونده ی ییراقتصادی-سیاسی پوتنسیل گه ایگه بیرکوچ قنده ی یولیب اوزییکلراوچون بیرمستقل حاکمیت یاکه ازدن-ازاوشیویوتوقلرنینگ بیرینی هم سقله یالمه دی دیگن سوراق هربیراوزی نینگ ملی قدریتلریگه بهابیره دیگن کیمسه نینگ انگیده پیدابوله دی؟
مینینگ فکریمچه شونده ی بیرتاریخی فرصتنی اوزبیک خلقیدن الیب اولرنینگ ابدی قل گه ایله نتیرگن نظامی لیدرلر،کیله جک اوچون معلوم بیرریجه گه ایگه بولمسلیک یانیده،سیاسی حاکمیت نینگ دنیوی عیش وعشرتیگه بیریلیب،اوزشخصی،گروهی وخاندانی منفعتلریگه اوره لیب قالدیلر. شونینگدیک دولت اداره ایشلرینی باشقریش اوچون اوزبیک ملی کدرلر،عالم-دانشمندوایش بیلرمانلریدن بیرتوپلم توزه تیب،اولرنینگ تدبیرکارلیکلری نعمتیدن محروم قالدیلر،عین حالده شودورده قطارشمال ولایتلریده حاکمیت سوره دیگن نظامی قوماندانلراوزبیک خلقی تاریخی ارمانینی ،اوزلری نینگ نفسانی وشهوانی ایسته ک لری همده ارگاه-بارگاه ارتدیریش داعیه سی قربانی قیلدیلر،حالانکه شودورده گی هزاره،تاجیک وپشتونلرنینگ رهبرلروقوماندانلری دنیا-دولت ییغیش وعیش وعشرت یانیده برچه کوچ -قوتلری نینگ اوزملی وقومی حاکمیتی نینگ تحکیملش یولیده صرف قیلدیلر.
انه شودورده حاکمیت سورگن اوزبیک سیاستچی وحربی باشلیغ لری نینگ ینه بیربغیشلنمه یدیگن خطالریدن بیری بیرارقیزیاکه باله نینگ یاقتیریب اونینگ بیلن جنسی رابطه قورگنده،اته وعایله اعضاسی نینگ یوکسک دولتی لوازمگه کوتریب قوییشی ایدی.اوشبوقباحت کوپینچه اوزبیکلرغاوویشه یدیگن فاریاب،سرپل وجوزجان ولایتلریده اچینرلی وضعیت کسب ایتیب نتیجه ده اوشبوسیاسی حاکمیت نینگ ییمیریلیشیگه زمینه یره تدی…
محمدکاظم امینی/اندخوی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here