افشاگری های مشاور خاص

0
1421

افشاگری های مشاور خاص

محمدجواد رحیمی
جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۹
فعلاً اشرف غنی جامعه مدنی، سران قومی و سایر اقشار را به ارگ دعوت می کند و جز کمپاین انتخاباتی، هیچ برنامه دیگری ندارد. دیدارهای دایمی و همیشگی اشرف غنی تنها با یک حلقه خاص صورت می گیرد و تمام بخش های حکومتی را قبضه کرده اند و قوی ترین حلقه داخلی در ارگ مربوط به “فضلی” می باشد.
افشاگری های مشاور خاص

یکی از مشاورین خاص اشرف غنی برای اولین بار، از خیانت ها و جنایت های ارگ نشینان پرده برداشت. جنرال حبیب الله احمدزی مسؤل امنیتی و بعد مشاور خاص اشرف غنی در امور امنیتی کشور بود اما او بعد از آنکه دریافت که خیانت ها، جنایت ها و حتی ترویج فحشا توسط ارگ نشینان صورت گرفته، از مقامش استعفا داد.

جنرال احمدزی تصمیم گرفت به پارلمان کشور راه یابد و از این همه بدبختی هایی که توسط ارگ نشینان به وجود آمده پرده بردارد، اما اشرف غنی توسط مشاورش آقای فضلی، اسم جنرال احمدزی را از لیست حذف می کند و اینگونه می خواهد حقایق پنهان و ناگفته باقی بماند.

وقتی مصاحبه را شنیدم، شدیداً غمگین و متأثر شدم اما وجدانم اجازه نداد که از افشاگری های جنرال احمدزی به شکل عادی گذر کنم. بناءاً، نکات کلیدی و تکان دهنده سخنان آقای احمدزی را اینگونه به قید قلم در آوردم:

“بر اساس شناخت قبلی و بدون هیچگونه امتیاز مالی، همکاری با اشرف غنی را آغاز کردم و حدوداً سه سال و نیم را با غنی سپری کردم. بخاطر مشکلات مردم تلاش کردم اما دیدم که آقای غنی هیچ اراده برای خدمت به مردم نداشت. بعد، من دو بار استعفا کردم اما کاکای اشرف غنی چندبار خانه ام آمد و معذرت خواست که استعفا نکن که اشرف غنی بدنام می شود. در جریان سه سال و نیم، من تمام لیست ملاقات های غنی را با خود دارم. او تنها با پنج یا شش نفر دیدار می کرد؛ دیدارهایی که هیچگونه تأثیر مثبت در کشور نداشته است.

فعلاً اشرف غنی جامعه مدنی، سران قومی و سایر اقشار را به ارگ دعوت می کند و جز کمپاین انتخاباتی، هیچ برنامه دیگری ندارد. دیدارهای دایمی و همیشگی اشرف غنی تنها با یک حلقه خاص صورت می گیرد و تمام بخش های حکومتی را قبضه کرده اند و قوی ترین حلقه داخلی در ارگ مربوط به “فضلی” می باشد.

دلیل دیگری استعفایم اینست که در ارگ ریاست جمهوری، ترویج فحشا به طور سیستماتیک آغاز شده است و هیچ کسی هم متوجه آن نشده است. من دلیل استعفایم را اینگونه نوشتم که من وجدانأ معذور و عقیدتأ مجبور هستم که نمیتوانم اضافه از این با تو (اشرف غنی) کار کنم و استعفا نامه ام را به ذاهد همدرد سکرتر آن وقت اشرف غنی و معین فعلی وزارت مالیه، سپردم. بعد از استعفا برای مجلس نمایندگان کاندید شدم تا از طریق آن مجلس، مشکلات متذکره را برجسته کنم.

وقتی کاندیدا شدم، ده هزار و هفتصد رأی گرفتم و حدودأ شش هزار وشش صد چهل و چهار رأی من توسط سارنوالی و امنیت ملی تأیید شد اما ناکام شدم. دلیل اصلی ناکامی من داکترفضل محمود فضلی مشاور اشرف غنی است. او یک شهروند آلمان است اما خدمتگذار کابل است. زمان زی رئیس دارالانشا برایم گفت که فضلی گفته است که من باید ناکام شوم. مامورین رسمی کمیسیون سمع شکایات برایم گفتند که مشکل ات را با فضلی حل کن. من گفتم او چی می خواهد؟ برایم گفتند که فضلی برای ما گفت که اشرف غنی مرا نمیخواهد که برنده شوم.

فضلی 30 هزار دالر یک مجلس را در سرینا برگزار کرد و کاندیدان مشخص را آنجا دعوت کرد و برای ایشان پول دادند. مرا هم دعوت کردند در وزیر اکبرخان وقتی رفتم دیدم که خیلی اشخاص ارزان آنجا بودند من از موتر هم پایین نشدم. بعد به من زنگ زدند گفتند که ما با کاندیدان کمک مالی می کنیم اما من قبول نکردم.

موضوع مهم اینست که من استعفا کردم چون بعضی از وزرا، معینان و اشخاص برجسته در ترویج فحشا نقش فعال داشتند. آنها به اشرف غنی و بانوی اول گفته بودند که من ضد زن هستم در حالیکه من ضد زن نه بلکه ضد فحشای بودم که آنها تحت نام دموکراسی آن را ترویج کرده اند و می کردند.
برای مثال، یک خانم از سهم کوچیان در مجلس نمایندگان راه یافته که پیدایش و سکونت اش در آمریکا صورت گرفته آیا منطق این را می پذیرد که او بیاید و به نمایندگی از کوچی ها نماینده مجلس شود؟ یعنی نتایج انتخابات توسط ارگ و از طریق فضلی نهایی و اشخاص برنده و بازنده شدند. در حالیکه فضلی چی کاره باشد که کارمندان رسمی کمیسیون انتخابات را هر روز نزد خود بخواهد یا این فرد دیگر (؟) که تخلص اش ننگ است. او در حقیقت یک بی ننگ است. اینها کوچکترین احترام به اراده و عزت مردم نکردند.

نکته مهم اینست که لیست کاندیدان به اشرف غنی فرستاده شده و او بعضی را کامیاب و بعضی را ناکام کرده و دوباره به کمیسیون انتخابات فرستاده است. اشخاصیکه توسط خارجیان و سفارت ها رابطه داشته باشند مستقیما توسط غنی مقرر و انتخاب می شوند اما فهمیده های داخلی هیچ ارزش ندارند. چوکی ها و معینیت ها فروخته شده است. هرنوع فساد و تاراج صورت می گیرد و ارگ نشینان می گوید کار تان را انجام بدهید اما اسناد از خود باقی نمانید. نخبه های داخلی ارزش ندارد، غنی، وزرا و همه از آنها امتحان میگیرند اما مقرر نمیشوند. تنها خارج نشینان توسط رحیمی، نادری، فضلی و حلقه داخلی مقرر می شوند. این حلقه هی تعهد به منافع ملی ندارند و هیچ ریشه به افغانستان هم ندارند.

برخی از جوانان احساساتی فریب غنی و شعارهای او را می خورند اما آینده این کار خیلی مضر و خطرناک می باشد. حلقه داخلی خیلی فاسد بود چون به هر کاندید پارلمانی ۲۰ تا ۳۰ هزار دالر پول توزیع کرده است. حلقه داخلی به شمول ریس دفتر اشرف غنی قطعا برای مردم قابل دسترس نیستند. تنها با حلقات مربوطه خود تماس دارند. لیست نهایی برنده های کابل توسط فضلی ترتیب شده و از طریق تلویزیون ملی نشر شد. در حالیکه در لیست کمیسیون شکایات نام من ششم بود البته در لیست کامیابان. اما در لیست های بعدی، فضلی مرا از لیست حذف کرد. خلص موضوع اینکه رأی معیار نبود و ارگ نشینان هر روز مقامات کمیسیون های انتخاباتی را به دفاتر ایشان میخواستند تا برنامه های خود را عملی کنند.

راجع به انتخابات ریاست جمهوری بگویم که اشرف غنی کوشش می کند که بار دیگر کامیاب شود و یارانش برایش معلومات غلط داده اند که تو کامیاب می شوی اما من فکر می کنم که او کامیاب نمی شود. من به رئیس اجرائیه آفرین می گویم که با اشرف غنی حوصله کرده است. غنی مردم را فریب داده و تنها از طریق خیاطان و فیسبوک چلونکی ها تبلیغات می کنند و از جوانان بیشترین استفاده ابزاری کرده اند.

اگر ملاقات های بانوی اول را بیبیند همیشه با حلقه خاص و با زنانی ملاقات می کند که از غرب آمده اند. یکبار هم به خانم های بیچاره و بیوه های نیروهای امنیتی ملاقات نکرده است. کمک های ۲۰ هزار و ۳۰ هزار دالر به فرزندان کسانی که در حلقه شامل هستند پرداخت می شود به بهانه تحصیل و غیره اما مردم عام و غریب از این همه امتیازات محروم اند”.

در آخر، جنرال احمدزی می گوید، “من نه تنها با غنی کار نمی کنم بلکه کار کردن و کمپاین کردن به اشرف غنی را گناه می دانم”.

تبصره من: امیدوارم که مردم افغانستان، مانند جنرال احمدزی تمام گرایشات و علایق شخصی، قومی، زبانی و سمتی را کنار بگذارند، منافع و مصالح علیای کشور را در اولویت قرار دهند و برای بیرون رفت از بحران فعلی، ملی فکر کنند، ملی تصمیم بگیرند و ملی عمل کنند. اینگونه، ما به سوی فردای بهتر حرکت خواهیم کرد و قادر خواهیم شد تا مسؤلیت های اسلامی و انسانی خویش را بخوبی رفع کنیم. در آنصورت، نه تنها قناعت ملت را حاصل خواهیم کرد بلکه رضایت خداوند را نیز به دست خواهیم آورد.
محمدجواد رحیمی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here