ارقه داشلر ، بیرلشنگ بو کون کیلدی دورانمیز

0
1286

بیرلیک
ارقه داشلر ، بیرلشنگ بو کون کیلدی دورانمیز
اته یورت وانه تیل دنیا ده فخر و شانمیز

بختمیز نینگ یولدوزی تاکی بولوتلر ارتیده
قالگوسی؟ایمدی قویاشدن پارله سین اسمانمیز

غزنوی محمود و هم تیمور نینگ اولادمیز
عالم اهلیگه قویاشدیک ایدت دستانمیز

گر عدالت قصرینی قیلسنگ بنا،تاپمس زوال
ظلم ایتر نابودبرچه عهد ایله پیمانمیز

بیزگه دانش، علم و فن اجدادمیز میراث دور
مولوی،بیدل،نوایی رهبر کاروانمیز

بو علی ، بو نصر و بابر نامی تاریخ اوزره ثبت
هر بیری علم و تمدن ده بویوک انسانیمیز

سین قووان،(ساعی)تاریخینگ جهانده پارلاق
یره سین هر ییرده بوگون قصه و دستانمیز
ساعی فاریابی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here