سوانح مختصر شادروان استاد عبدالله تاشقین که در روز 8  اپریل توسط عبدالبشیر یعقوبی بر مزار مرحوم خوانده شد

0
1154

 

سوانح مختصر شادروان استاد عبدالله تاشقین که در روز 8  اپریل توسط عبدالبشیر یعقوبی بر مزار مرحوم خوانده شد

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاد عبدالله تاشقین فرزند عالم درسال 1332 دریک خانوادۀ دهقان در دهکدۀ «سه درک» مربوط ولایت قندز زاده شد. پس از ختم دورۀ آموزش متوسطه و ثانوی به صفت مدیر بانک ملی در بندرشیرخان کارکرد. در سال 1351به موسسۀ عالی تربیۀ معلم شامل شده سه سال بعد، از بخش زبان وادبیات فارغ گردید و به حیث معلم درمکتب متوسطۀ قندز گماشته شد.

مرحوم تاشقین در سال 1370 به عضویت دپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی و تورکمنی که در جنب وزارت تعلیم و تربیه تأسیس شده بود پذیرفته میشود و در کارتألیف کتب درسی و ممد درسی بزبان اوزبیکی مساعدت میکند و یکجا با سایر اعضای دپارتمنت در تألیف کتب درسی اوزبیکی تا صنف ششم و نشرآنها سهم فعال میگیرد.

استاد در شرایط نا امنی ناشی از هجوم مجاهدین ناگزیر میشود درسال 1992 به اوزبیکسان آمده تا سال 2008 به صفت مهاجر در تاشکینت حیات بسر ببرد.

او چند سال به صفت آموزگار زبانهای دری و پشتو در بخش ایران – افغانستان در انستیتوت دولتی تاشکینت به تدریس اشتغال داشت. درین مرکزعلمی او با استادان ودانشمندان در کنفرانسها و سیمینارها اشتراک نموده به نوشتن مقالات علمی و ادبی و نشر آن در مجلات «شرق مشعلی»، «معرفت»، «جهان تیللری» و جریدۀ «تورکستان» پرداخت. و به همکاری دانشمند افغانستان شناس پروفیسورعبد رحیم منانوف رئیس انستیتوت به فعالیتهای علمی ادامه داد.

عبدالله تاشقین با نشریۀ «پیمان» که توسط داکتر عنایة الله شهرانی در امریکا نشر میشد، نشریۀ «جهش» در آلمان و مجموعۀ «بیدلستان گلدسته» که در تورکیه از طرف حبیب الله همنوا به طبع میرسید نیز همکاری قلمی داشت و مقالاتش در نشریه های کشور چون «عرفان»، «ژوندون»، «سپین زر»، «یولدوز»، «هولکر» و «آیدین» هم نشر شده است. یک رمان تاریخی او بنام «فراق وادیسی» در اوزبیکستان به نشر رسیده است.

استاد عبدالله تاشقین به حکم سرنوشت در سال 2008 بر اساس پروگرام ملل متحد برای مهاجرین با خانوادۀ خود به شهر سونسوال سویدن انتقال داده شد و تا سال 2012 در«گیمنازیوم» و مکاتب متوسطۀ این شهر به صفت آموزگار به تدریس زبانهای اوزبیکی و دری پرداخت. در هفته نامه های «Dagbladet» و «Sundsvall tidning» شهرنیز در بارۀ فعالیتهای ایجادی استاد معلومات داده شده است..

استاد ازدواج کرده و پدر چهار فرزند بود..

مرحوم استاد تاشقین ازچند سال بدینسو از رنجوری جگر رنج میبرد و با وجود ناتوانی جسمی از فعالیتهای علمی و ادبی باز نه استاد. او همکار دایمی علمی و قلمی انجمن فرهنگی بابر بود و علاوه بر اشتراک در محافل علمی و ادبی انجمن، مقالاتش نیز زینت افزای سایت بابرمیشد..

دوکتوران شفاخانۀ سونسوال در تداوی او از هیچگونه مساعدت طبی دریغ نکردند و تمام اعضای خانواده بخصوص پسران برومندش توران تاشقین و فردین تاشقین در مراقبت و پرستاری پدرشان شب و روز وقف خدمات فداکارانه بودند..

چون پایان زندگی هر انسان تابع قانون تغییرناپذیر حیات است، شادروان استاد عبدالله تاشقین نیزبه حکم این قانون صبح روز دوم اپریل به عمر 66 سالگی در شفاخانۀ شهرسونسوال جان به جان آفرین سپرد. جایش بهشت برین و یادش گرامی باد!

استاد تاشقین انسانی دانشمند و دانش پژوه، برخوردار از سعۀ صدر و احساس عالی انساندوستی و وطنپرستی بود. در راه تقویه و تکامل زبان اوزبیکی از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نمیکرد و با تعداد زیادی از ادبا و شاعران این زبان رابطه و همکاری داشت. با درگذشت او حلقه های علمی وادبی تورکان افغانستان یکی از پیشاهنگان فرهنگی خود را از دست داد «ففتا» و «انجمن فرهنگی بابر» به مناسبت درگذشت این دانشمند کم نظیر وطن به تمام اعضای خانواده بخصوص پسران برومند شان توران تاشقین وفردین تاشقین و تمام اقارب و دوستان شان ضمن ابراز همدردی عمیق، مراتب تعزیت و تسلیت اظهار داشته، از آفریدگار برای مرحوم بهشت برین و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نمایند..

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here