تروریست و تکنوکرات، زیر خیمه قبیله

0
1213

تروریست و تکنوکرات، زیر خیمه قبیله

شنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۱
این همان جایی است که اشرف غنی و ملا عمر و حکمتیار و کرزی و… به همدیگر می رسند و برای تحقق یک هدف که سلطه «برادر بزرگتر» بر سرنوشت اقوام دیگر است، با یکدیگر همکاری و تعامل و تبانی می کنند.
تروریست و تکنوکرات، زیر خیمه قبیله

یک منبع نزدیک به طالبان از تبانی پنهانی اشرف غنی و طالبان را در انتخابات گذشته ریاست جمهوری پرده برداشت.

نظرمحمد مطمئن؛ از فعالان سیاسی نزدیک به طالبان توافق غنی و طالبان در انتخابات 2014 میلادی را افشا کرد.

آقای مطمئن در برنامه‌ای در کابل گفت که اشرف غنی و طالبان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری روی سه مورد توافق کرده بودند: عدم امضای توافقنامه امنیتی با امریکا، مذاکره مستقیم با طالبان نه پاکستان و متوقف ساختن حملات هوایی و آزادی زندانیان طالبان.

در مقابل طالبان نیز در انتخابات 2014 از آقای غنی حمایت می‌کردند. آقای مطمئن گفت که اجازه دادن به برگزاری انتخابات در ساحات زیر اداره طالبان، تشویق مردم جهت رای دادن به اشرف غنی و پرکردن صندوق‌های رأی و تقلب گسترده به نفع او از تعهدات طالبان بوده‌است.

آقای مطمئن گفت که این توافق میان برخی از اعضای طالبان و آقای غنی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دبی صورت گرفته بود.

این افشاگری، ابعاد تازه رسوایی های شرم آور انتخابات ریاست جمهوری سالل ۹۳ و دستبرد خیانتکارانه تیم اشرف غنی و دیگر نیروهای منسوب به اردوگاه قبیله به آرای مردم را نشان می دهد و ثابت می کند که آقای غنی، قدرت اش را از رأی مردم نگرفته است؛ بلکه ریاست جمهوری او اثر و پیامد یک رشته پیچیده از تبانی های غیر مشروع و زد و بندهای مافیامآبانه پشت پرده است.

ارگ تاکنون در این باره سکوت کرده است؛ سکوتی که البته نشانگر شرم و سرافکندگی انسانی و مسؤولانه در قبال مردمی که به رأی و تصمیم و انتخاب آنها خیانت شد و مشارکت مشتاقانه و حضور فعالانه و فداکارانه شان در آوردگاه انتخابات، با ستم و سرقت، زیر پا گذارده شد، نیست. این سکوت به معنای بی تفاوتی و بی احترامی مضاعف ارباب قدرت به لوازم دموکراسی و مقدمات و پیش نیازهای مشروعیت و اقتدار دموکراتیک است. برای آنها اهمیتی ندارد که از چه مسیری به قدرت رسیده اند؛ زیرا در منطق آنان، هدف وسیله را توجیه می کند و می توان با تبانی میان تروریست و تکنوکرات هم برای رسیدن به هدف، تقلا کرد و این کار، هیچ گونه منع حقوقی و قبح اخلاقی ندارد.

تبانی طالبان و اشرف غنی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در عین حال، یک نکته مهم دیگر را نیز ثابت می کند و آن اینکه در قاموس قومی قبیله، تفاوت های ایدئولوژيک، وابستگی های سیاسی و فکری، بسترهای رشد و رویش نیروها و تعارضات درونی و تناقضات بنیادین آنها به لحاط راه و روش مبارزه برای کسب قدرت، مانع از زد و بندهای قومی و قبیلگی به عنوان اعضای همبسته یک طیف اجتماعی نمی شود. این همان جایی است که اشرف غنی و ملا عمر و حکمتیار و کرزی و… به همدیگر می رسند و برای تحقق یک هدف که سلطه «برادر بزرگتر» بر سرنوشت اقوام دیگر است، با یکدیگر همکاری و تعامل و تبانی می کنند.

از این منظر، «برادری» کرزی و ملا عمر نیز به خوبی درک می شود، و نیز اینکه چرا اشرف غنی، طالبان را «مخالفان سیاسی» می خواند؛ اما برای مهار و سرکوب مخالفان سیاسی اش به زور متوسل می شود!

در وضعیت ناامیدکننده کنونی که قبیله سالاران تروریست و تکنوکرات، همه جا جولان می دهند، انتظار نمی رود این افشاگری تکان دهنده، به مثابه یک زلزله مهیب سیاسی، ارکان قدرت را به لرزه درآورد و موجب بروز یک رستاخیز بزرگ و فراگیر ملی برای احراز و استقرار عدالت قومی در همه عرصه ها شود؛ اما شاید این انتظار، بیهوده نباشد که روزی در جایی از تاریخ، مورخان به نسل های آینده بگویند که چه کسانی با چه تفکرات و ایده هایی سرنوشت پدران شان را به گروگان گرفته بودند و برای حفظ و گسترش سلطه و سیطره شان، چگونه علیرغم تضادهای ریشه ای، در کنار هم قرار می گرفتند تا مردم را از حق حیاتی شان برای تعیین سرنوشت سیاسی خویش، محروم کنند.

تبانی طالبان و اشرف غنی اما یک تم تکراری هم دارد و آن اینکه حتی طالبان هم از عهدشکنی و دروغ گویی آقای غنی در امان نمانده اند. به بیان دیگر، این تنها داکتر عبدالله نیست که با تحقیر و انفعال، مغلوب پیمان شکنی ریاکارانه اشرف غنی شده؛ بلکه حتی هم قبیلگی های او هم حداقل یکبار، از این ناحیه زخم خورده و زهر چشیده اند. شاید به همین دلیل بود که طالبان، چندی پیش در ننگرهار، پول های کمپاینی «بی بی گل» را آتش زدند تا نشان دهند که در انتخابات پیش رو، انتقام عهدشکنی در انتخابات پیشین را خواهند گرفت!

علی موسوی – جمهور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here