جرگۀ مشورتی صلح یا ترفند اشرف غنی برای بقا

0
1187

بهار جرگۀ مشورتی صلح خوب نیست

/

اخیراً آقای غنی، فرمان آغاز کار لویه‌جرگۀ مشورتی صلح را صادر کرده‌است. به اساس این فرمان، عمر داوودزی به عنوان رییس و ضیاالحق امرخیل به عنوان معاون این جرگه تعیین شده‌است. همین‌گونه آقای داوودزی در صفحۀ فیسبوکش اسم همه اعضای کمیسیون برگزاری جرگۀ مشورتی صلح را معرفی کرده‌است که در آن هم دیده می‌شود ترکیب قومی و سیاسی در جرگه مشورتی صلح از همین اکنون به درستی در نظر گرفته نشده‌است.
پس با توجه به آغاز کار جرگۀ مشورتی صلح، دیده می‌شود که این جرگه قدم‌های درستی را بر نداشته و فقط یک جرگۀ مشورتی فرمایشی را ایجاد کرده تا بار دیگر کارهای انتخاباتی و تبلیغاتی خویش را به پیش ببرند.
در جرگۀ مشورتی صلح که باید روی میکانیزم صلح با تحریک طالبان بحث شود و باید مرجعی قابل اعتماد برای همه مردم افغانستان باشد، چگونه ممکن است فردی که به تقلب سازمان‌یافته انتخاباتی متهم است و کسی که نقشی بارزی در شکستاندن اعتماد مردم نسبت به انتخابات دارد، به عنوان معاون گماشته شده‌است.
در عین حال برداشت تخمینی از نحوۀ حضور مردم در جرگۀ مشورتی صلح نشان می‌دهد که تشکیل جرگه با رویکردهای تفوق قومی ایجاد به وجود خواهد آمد و با این حال ممکن است که این جرگه از مسیر صلح منحرف شده و مسایل سیاسی دیگری را به پیش بگیرد و مهم تر از همه به ابزاری انتخاباتی آقای غنی تبدیل شود.
اگرچه مردم افغانستان از یک طرف با تشکل جرگه‌های فرمایشی سنتی قبیله گرا مشکل دارند، اما با توجه به شرایط حساسی که افغانستان را زیر گرفته است، ممکن امیدی به جرگۀ مشورتی صلح بسته بودند؛ اما حالا با ترکیب کنونی کمیسیون برگزاری این جرگه و حضور امرخیل چهره‌یی که با تقلب و فریبکاری و جعل یک روند ملی متهم است، همه امیدهای شان را نسبت به نتایج این جرگه از دست داده اند.
حالا دیده شود که ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی چه واکنشی به گزینش امرخیل به این سمت خواهد داشت و اگر واکنش نشان نمی‌دهد چه پاسخی به مردم افغانستان دارد. زیرا در دوران کمپاین‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری، در پنج سال پیش، امرخیل از جانب آقای عبدالله متهم به تقلب، خیانت و فریبکاری شده و خواهان برکناری او برای رفتن به دور دوم انتخابات شده بود و چنین هم شد. اما حالا که آقای غنی او را به حیث معاون جرگه مشورتی صلح معرفی کره است، باید در مورد آن واکنش نشان دهد یا به مردم وضاحت دهند.
اما به هر صورت حالا مردم امیدی به جرگه مشورتی صلح ندارند زیرا سال نیکو از بهارش پیداست و بهار جرگه مشورتی صلح خوب نیست

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here