پيام تسليت فدراسيون فرهنگي توركان افغانستان بمناسبت درگذشت استاد عبدالله تاشقین

0
1275

پيام تسليت فدراسيون فرهنگي توركان افغانستان

بمناسبت درگذشت استاد عبدالله تاشقین

چهارشنبه سوم اپريل ٢٠١٩ ميلادي

بازهم عقاب مرگ يكي از آموزگاران برگزيده زبان و ادبيات اوزبيكي وعضو شوراي رهبري فدراسيون فرهنگي توركان افغانستان استادعبدالله تاشقين را شكار وجامعه ي فرهنگي توركان افغانستان را ماتمدارساخت!
استادعبدالله تاشقين كه عمري را بحيث آموزگار زبان مادري خود يعني زبان توركي اوزبيكي درافغانستان ايفاي خدمت ودركليه مراحل حياتش؛بگونه ي خستگي ناپذير در راه آموزش اين زبان سركوب شده براي خلق ستمديده ي توركان اوزبيك افغانستان بذل مساعي نموده بود؛ حتي دردوران مهاجرت هاي اجباري ودوري ازوطن هم؛ لحظه اي از فكر خدمت بمردم خود باز نه ايستاد وتا آخرين رمق حيات خويش از طريق كسب عضويت در فدراسيون فرهنگي توركان افغانستان؛ وسهم گيري فعال درفعاليت هاي روشنگرانه ي كتلوي جوانان ونخبگان فرهنگي توركان اوزبيك وتوركمن كشور؛ كه ازطريق شبكه هاي انترنيتي تنظيم ميگرديد؛ همه روزه وبي وقفه به كار هاي علمي وفرهنگي خويش تداوم بخشيده ، از اندوخته علمي وتجارب پربار خود همديارانش را مستفيد ميگردانيد!
امروز كه اين مرد وارسته وفداكار درصف فرهنگيان تورك افغانستان ،بخصوص فدراسيون فرهنگي توركان افغانستان حضور فزيكي ندارد وجاي خالي او ازهمين حالا كاملاً بر همگان محسوس است! ما يقين داريم كه حضور معنوي و تأثيرات علمي اين آموزگار نستوه ومتعهد بر حيات نسل هاي امروز وفرداي مردمش هرگز زايل نخواهد گرديدوخاطراتش در امتدادزمان هميشه ماندگار خواهد بود.
شوراي رهبري فدراسيون فرهنگي توركان افغانستان؛ با استدعاي شادي روح وماندگاري خاطرات استاد تاشقين؛ بحضور خانم وفرزندان محترم ايشان تسليت عرض نموده؛ صبر جميل بر يكايك آنان آرزو مي دارد!
مسئول دوره اي شوراي رهبري فدراسيون فرهنگي توركان افغانستان رحمت الله رحيمي پيلوت!
چهارشنبه سوم اپريل ٢٠١٩ ميلادي

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here