با طولانی ساختن مذاکرات امریکا وطالبان خواهان ایجاد حکومت مؤقت میباشند

0
1302

طولانی شدن مذاکرات صلح توسط امریکا و طالبان، در راستای به دست آوردن بهانه ای برای تشکیل حکومت موقت است.

 

به گزارش اسپوتنیک، شهلا فرید، عضو شورای عالی صلح افغانستان اظهار داشت: مذاکرات نمایندگان طالبان و آمریکا تا پایان جوزا سال آینده ادامه خواهد یافت تا عمر حکومت وحدت ملی پایان یابد و بهانه‌ برای به میان آمدن حکومت موقت پیش کشیده شد.
این عضو شورای عالی صلح افغانستان در گفتگو با روزنامه ماندگار افزود: «آمریکا عمدا دولت و مردم افغانستان را از مذاکرات صلح دور نگه می دارد تا زمانی که پایان عمر حکومت وحدت ملی فرا برسد؛ پس از ماه جوزا بحث حکومت موقت که خواست طالبان است، مطرح خواهد شد و در صورت اجرایی شدن این برنامه، گفتگو با حکومت موقت دنبال خواهد شد».
وی بیان داشت: «آمریکا قصد دارد به تنهایی با طالبان به توافق برسد؛ آمریکا می‌داند بدون خواست مردم افغانستان صلح و توافق با طالبان ممکن نیست، به همین دلیل طالبان را از حکومت و مردم افغانستان دور نگه داشته است».
عضو شورای عالی صلح افغانستان تصریح کرد: «آمریکا بدون در نظرداشت قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های زنان که هم برای مردم افغانستان و هم برای حکومت افغانستان ارزشمند است، وارد گفتگو با طالبان شده است زیرا نمی خواهد حکومت افغانستان شریک این گفتگوها باشد».
شهلا فرید تاکید کرد: «تا زمانی که مردم و حکومت افغانستان در جریان این گفتگوها قرار نگیرند، هیچ موافقتنامه ای با طالبان امضا نخواهد شد و دست یافتن به صلح بدون در نظر داشت خواست مردم و حکومت افغانستان ممکن نخواهد بود؛ حتی خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز وابسته به خواست حکومت افغانستان است».
گفتنی است که پنجمین دور از مذاکرات آمریکا و طالبان دو هفته است که جریان دارد و هنوز نتایج مشخصی از این نشست به بیرون درز نکرده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here