مجلس سی یکم مشاعره حلقه ی ادبی جوزجان

0
1379

مجلس سی یکم مشاعره حلقه ی ادبی جوزجان :

 

امروز پنجشنبه 9حوت سال 1397 باساس سازماندهی حلقه ی ادبی جوزجان به همکاری کانون فرهنگی ظهیرالدین محمد بابر سی یکم مجلس مشاعره آزاد به اشتراک استادان ، شاعران ، نویسنده گان ، جوانان و علاقه مندان شعر و ادبیات در دفترکانون متذکره واقع فیصل مارکیت شهرشبرغان تدویریافت. درین محفل شاعران معزز وشایقین شعر وادبیات هریک : محترم محمد هاشم مهجور ،محترم اولیاقل همکار ، خودم سیدمحمد عابدی، محترم محمد آصف روزی ،محترم شکرالله شکور، محترم نورالله دلاور ، محترم شمس الحق تورال ،محترم محمد شریف رزاقیار ، محترمه بانواسما راشد ، محترم جان محمد نظری ، محترم محمد بشیر اشرف ، محترم محب الله تلاش ،محترم شیرمحمد عادل ،محترم محب الله تورانی ، محترم عبدالبصیر بهرامی ومحترم نعمت الله اشتراک داشتند ،مجلس مشاعره با تلاوت آیه های ملکوتی روح پرورقرآن پاک آغاز! شاعران هریک : 1- محترم محمد هاشم مهجور 2- خودم محترم سید محمد عابدی 3- محترم اولیاقل همکار 4- محترم شکرالله شکور 5- محترم محمد آصف روزی 6- محترم نورالله دلاور 7- محترم محمد بشیر اشرف 8- بانو اسماع راشد اشعاردست داشته خویش را به دکلمه گرفتند که اشعار شان دل ها را نوازید وترنم بخشید و به وجدو جوش وا داشت . در اخیر مجلس مشاعره خودم سید محمد عابدی منحیث گرداننده حلقه ی ادبی جوزجان در مورد مشاعره امروزی ،اشتراک وحصه نگرفتن آنچنانی دوستان در مسنجر گروپ حلقه ادبی جوزجان نقدو نظری کوتاهی داشتم واز دوستان درمورد پیشبرد و برنامه ریزی خوب مسنجر گروپ حلقه ی ادبی جوزجان مشورت ها و مصلحت های صورت گرفت تعداد از دوستان موجود در مشاعره در مورد نظریاتی ارایه داشتند .چون – سازماندهی برنامه نقد ادبی – برنامه داستان و مقاله نویسی – پیشبرد دروس عروض به شاعران نوپا در مسنجر گروپ برعلاوه برنامه یک روزه عروض برای یک یا دوساعت موضوعات تحت غوروبررسی گرفته شد در آینده در برنامه ها علاوه خواهد شد . نشست با دعای تداوم مجالس مشاعره به اختتام رسید . سیدمحمد عابدی گرداننده ی حلقه ی ادبی جوزجان معاون کانون فرهنگی ظهیرالدین محمد بابرمجلس سی یکم مشاعره حلقه ی ادبی جوزجان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here