حضرت ظهیرالدین محمد بابرنینگ غزلیگه نظیره

0
974

 

حضرت ظهیرالدین محمد بابرنینگ غزلیگه نظیره

یحیا حفیظی جوزجانی دن
کیم کوریب دور ییر یوزیده بیگ وخاندین یخشیلیغ
رحم وشفقت سیز بلای آسماندین یخشیلیغ
یوزکه جانینگنی فدا قیلسانگ الرنینگ یولیده
کورمه گایسن ای ایناغم زره آندیدین یخشیلیغ
غیر نقص بیرلان زیان اندین توقع ایله مانگ
کیم کوریبدور اوشبو نسل خانداندین یخشیلیغ
بیرعمرچیکدیم انینگ یولیده مین رنج والم
کورمدیم اول ظالم نا مهرباندین یخشیلیغ
اوشبو دنیا ده کیشی دین ایستا مانگ لریخشیلیغ
الخصوص بومردم افغان ستاندین یخشیلیغ
یخشیلردین یخشیلیغ ایستانگ کورارسیز یخشیلیغ
چیقمه گی هرگز بیلینگ اهل یماندین یخشیلیغ

۱۳۹۷/۱۱/۸ دلو

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here