حضرت ظهیرالدین محمد بابرنینگ غزلیگه نظیره

0
80

 

حضرت ظهیرالدین محمد بابرنینگ غزلیگه نظیره

یحیا حفیظی جوزجانی دن
کیم کوریب دور ییر یوزیده بیگ وخاندین یخشیلیغ
رحم وشفقت سیز بلای آسماندین یخشیلیغ
یوزکه جانینگنی فدا قیلسانگ الرنینگ یولیده
کورمه گایسن ای ایناغم زره آندیدین یخشیلیغ
غیر نقص بیرلان زیان اندین توقع ایله مانگ
کیم کوریبدور اوشبو نسل خانداندین یخشیلیغ
بیرعمرچیکدیم انینگ یولیده مین رنج والم
کورمدیم اول ظالم نا مهرباندین یخشیلیغ
اوشبو دنیا ده کیشی دین ایستا مانگ لریخشیلیغ
الخصوص بومردم افغان ستاندین یخشیلیغ
یخشیلردین یخشیلیغ ایستانگ کورارسیز یخشیلیغ
چیقمه گی هرگز بیلینگ اهل یماندین یخشیلیغ

۱۳۹۷/۱۱/۸ دلو

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here