شاکر کارگر از سمت‌اش برکنار و همایون قیومی جاگزین وی شد

0
1575
شاکر کارگر از سمت‌اش برکنار و همایون قیومی جاگزین وی شد

شاکر کارگر از سمت‌اش برکنار و همایون قیومی جاگزین وی شد

 

© Photo / ارگ
افغانستان

دریافت لینک کوتاه

براساس حکم ریاست جمهوری، همایون قیومی به صفت نماینده خاص رئیس جمهور برای کشورهای روسی‌زبان، گماشته شد.

به گزارش اسپوتنیک، براساس حکم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، محمد همایون قیومی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها و سرپرست وزارت مالیه افغانستان، برعلاوه وظایف فعلی‌اش، به صفت نماینده خاص رئیس جمهور برای کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و قزاقستان، گماشته شده است.

در متن حکم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور امضا شده، آمده است: “به منظور تحکیم هرچه بهتر روابط با کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و قزاقستان تعیین داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا در امور زیر بناها و سرپرست وزارت مالیه جمهوری ا.ا برعلاوه وظایف فعلی شان به حیث نماینده خاص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای کشورهای فوق الذکر باحفظ حقوق و امتیازات فعلی مندرج فرمان شماره (۳۵) مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ ریاست جمهوری ا.ا منظور است”.

قابل ذکر است که پیش از این، محمد شاکر کارگر به حیث نماینده خاص رئیس جمهور برای این کشور، کار می‌کرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here