جنرال دوستم افغانستان گه کیلدی

0
1568
کارگر نوراوغلی 
کابل

 

جنرال دوستم افغانستان گه کیلدی
 
جنرال عبدالرشید دوستم جنبش ملی اسلامی حزب نینگ اساسچی سی بولیب، مملکت ده گی چارک عصرلیک ایچکی اوریشلر دوریده کاته رول اوینب کیلگن
جنرال عبدالرشید دوستم دوشنبه کونی کیچقرون ساعت 8:30 کابل هواقونالغه سیده ایتیب کیلدی. جنبش ملی اسلامی حزبی نینگ اساسچی سی جنرال عبدالرشید دوستم نینگ مخصوص اوچاغی کابل ده ایتیب کیلیشی بیلن یوزلب طرفدارلری بیلن کوتیب آلیندی

جنرال دوستم کابل خلق آرا هواقونالغه سیده ایتیب کیلیشی بیلن، جمهورریس کرزی دن منتدارچیلیک بیلدیریب، وطن گه قیتیشی اوچون حامد کرزی انچه سعی حرکت ایتکننی معلوم قیلدی

جنرال عبدلرشید دوستم نی اولکه گه قیتیش زمینه سی ، اساسا مینگلب طرفدارلری شمالی ولایتلرده قطار ناراضلیک نمایش لر اویشترگنیدن کین مساعد بولگننی ایتیله دی

جنرال عبدالرشید دوستم نی مینگلب طرفدارلری اوتکن نیچه کوندن بویان مملکت شمالیده فاریاب، سرپل، جوزجان و تخار ولایتلریده ناراضلیک نمایشلر کورستیب، دوستم افغانستان گه کیلمه گن حالده، سیلاو لرگه قتنشمسلیگینی اورغوله گن ایدیلر

جنبش ملی اسلامی حزب نینگ اساسچی سی جنرال دوستم اوتکن ریاست جمهورلیک سیلاو لرگه حامد کرزی رقیبی اوله راق اوز نامزدلیگینی ایلگری سوریب، بیر میلیون دن آرتیق رای نی ایگنله دی

اما اسد آی نینگ ایگرمه توقیزینچیسیده بولیب اوتیشی کوتیله یاتکن جمهورریس لیک سیلاو لرگه اوز حمایت نی حامد کرزی دن اعلان ایتدی

عمومی قشونلر ارکان ریسی

جنرال عبدالرشید دوستم جنبش ملی اسلامی حزب نینگ اساسچی سی بولیب، مملکت ده گی چارک عصرلیک ایچکی اوریشلر دوریده کاته رول اوینب کیلگن

جنبش ملی حزب نینگ اساسچی سی جنرال دوستم و وحدت حزبی نینگ رهبری محمد محقق کیله سی سیلاو لرگه حامد کرزی دن طرفدارلیک بیلدیردی
جنرال دوستم، کمونیست لر و طالبان حکومتی نینگ اغدیرلیشگه اساسی رول اوینب، طالبان حکومتیدن کین بیر نیچه مدت جمهورریس حامد کرزی نی شمالی ولایتلرده گی مخصوص وکیلی و شمال اتفاق کوچلری نینگ ریسی صفتیده فعالیت آلیب باردی

کینچه لیک افغانستان مدافعه وزیرلیگینی اورین باسری و اوندن کین عمومی قشونلر ارکان ریسی صفتیده تعین ایتیلدی

اما جنرال دوستم و اکبر بای آرسیده گی کیلیشمه چیلیک لردن کین دوستم نی وظیفه سی وقتینچه لیک تاخته لیب قویلدی

سیلاو لر یقین بولیشی بیلن جنرال دوستم اوز طرفدارلیگی نی حامد کرزی دن اعلان ایتدی. اوندن کین حامد کرزی، جنرال دوستم نی قیتبب عمومی قشونلر ارکان ریسی صفیتده وظیفه سینی اعلان ایتدی

امریکا نینگ خواطرلری

امریکا قوشمه ایالت لرنی کابل ده گی ایلچیخانه سی جنرال دوستم نی افغانستان ده کیلیشدن خواطر بیلدیریب، دوستم نی سیلاولر آستانه سیده گی سفرنی انچه حساس دیب تاکید لشگن

امریکا قوشمه ایالت لرنی کابل ده گی ایلچیخانه سی بو توغریده حامد کرزی بیلن صحبت ایتکن لرنی ایتیب، جنرال دوستم نی انسان حقلرینی ایاغ آستی ایتکنیده عیبله گن

حال بوکی جنرال دوستم اوشبو ادعالرنی اوتکن لر ده رد ایتکن

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here