ابلاغیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا»ا

0
803

 

 

 

 

 

ابلاغیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا»ا»

اروپا- اطریش

 

روز جمعه یازدهم ماه می ۲۰۱۸ میلادی

 

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا» از برگزاری انتخابات شفاف و قانونی در کشور به عنوان یک پروسۀ دموکراتیک برای ایجاد یک نظام مردم سالار پشتیبانی می نماید!

 

هموطنان شرافتمند و خلق های محروم و معروض به بیدادگری ها در سر تا سر کشور!

 

تاریخ گواه بر آن است، که در هیچ جای عالم و در هیچ مقطع تاریخ، هیچ ملتی به گرفتن حق و رسیدن به آزادی و عدالت نایل نمی گردد، مگر اینکه افراد آن ملت در راه رسیدن بدانها با کسب آگاهی و قبول هر نوع فداکاری، باهم متحد و آمادۀ مبارزه گردند.

اکنون یکبار دیگر فضای غم آلود و خونین کشور را هیاهوی انتخاباتی در رابطه با انتخاب نمایندگان پارلمان، شوراهای ولایتی، شورای ولسوالی و در قدمۀ بعدی هم انتخاب رئیس جمهور کشور، فرا گرفته است.

هر چندی که تجارب تلخ انتخابات گذشته در هر سه دورۀ گزینش نمایندگان پارلمان و انتخاب رؤسای جمهوری، که با عملکرد های مهندسی شده و عوامفریبانۀ سردمداران حکومت، به نفع تأمین و تحکیم حاکمیت تک قومی و انحصاری در دولت و زورمند سالاری متکی به زر و زور وابسته به دولت های تمامیت طلب در پارلمان، مسألۀ انتخابات را در اذهان مردم کاملاً بی اعتبار و جامعۀ افغانستان را در مجموع از رهیابی به صلح و سعادت، از طریق ایجاد یک دولت مردم سالار و برخاسته از آرای مردم، نا امید ساخت، ولی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان از همان بدو تأسیس تا امروز با  اعتقاد خدشه ناپذیر به دموکراسی و مردم سالاری، انتخابات را یکی از اصل های اساسی و معتبر شکل گیری نهاد های دولتی و پارلمانی، با شکل و مضمون دموکراتیک آن ارزیابی نموده، با صراحت و قاطعیت تمام، از پروسۀ انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان، با وجود تمامی جنبه های منفی و نمایشی آن به عنوان آغازی برای حرکت به سوی دموکراتیزه ساختن حیات سیاسی جامعه، به گونۀ مشروط و آگاهانه پشتیبانی نموده، آنرا یکی از راه های منطقی رسیدن به یک نظام مردم سالار در آینده ارزیابی می نماید.

گرچه قراین نامیمون موجود در اوضاع عمومی کشور، خوشبینی تحقق سالم این امر، یعنی برگزاری شفاف انتخابات را مطلقا زیر سوال قرار داده است، که مشاهدۀ بی ثباتی با شیوع روز افزون نفاق، رشد تضاد های قومی و منطقوی، هنگامۀ روز افزون برتری جویی، بالا رفتن میزان تبعیض و تعصب قومی و نژادی، تشدید جنگ ها، گسترش لگام گسیختۀ فساد، تلاش بی پرده در جهت تحقق برنامه های حاکمیت طلبانۀ تک ملیتی، با انحصار اداره ی امور کشور، قبض منابع اقتصادی و مالی و سلطه ی فرهنگی، عدم رعایت قانون و سلسله ی مراتب جریان امور نظامی و کشوری، مداخلات غیر مسئولانه ی قوای ثلاثه ی مستقل دولت در ساحات نفوذ همدیگر و عدم توزیع عادلانه ی مواد و اسباب انکشاف و توسعه ی متوازن ساحات مختلف کشور، تشدید مداخلات بیرونی، افزایش فقر و بیکاری و غیره، همه مسایلی اند، که وقوع یک انفجار عظیم سیاسی و اجتماعی قریب الوقوع را برملا و به سادگی می تواند همه امید های مردم ما را به یأس و نا امیدی مبدل سازد.

اما ما بازهم امید را از دست نداده، با اتکا به امر پیروزی حق بر باطل و روشنی بر تاریکی، به مردم خویش توصیه می نماییم که با هوشیاری و بیداری آمادۀ تقابل با هر نوع پیش آمد غیر مترقبه بوده، از موضوع برگزاری انتخابات کجدار دولت فاشیستی و فاسد اشرف غنی احمدزی که درین شبا روز تاریخ راه اندازی نموده است، به عنوان یک قضیۀ احتمالی غافل نمانده، آمادگی کامل برای اشتراک فعال و همه جانبه را با انتخاب نمایندگان صادق و متعهد به منافع مردم از متن جامعه، پیش بین باشند.

ارزیابی وضع کنونی، همه و همه گواهی بران دارد، که حکام ارگ کابل برخلاف دوره های قبلی انتخابات، این بار علاقۀ چندانی به حضور و رأی دهی اقوام و ملیت های محکوم کشور به خصوص ساکنین شمال هندوکش و مناطق مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری کشور نداشته، می خواهند که با صدور مهندسی شده و سازمان یافتۀ بحران و نا امنی مردم این مناطق را از اشتراک فعال در پروسۀ رأی گیری در انتخابات آینده ریاست جمهوری مانع شوند، تا بتوانند با خاطر آسوده صندوق های رأی خویش را از مناطق مورد نظر خویش پرکاری و مشروعیت انتخاباتی را به نفع خود دست و پا کنند.

درین دور تاریخ همه به وضاحت شاهد آن اند، که این بار رخ توطئه از صندوق جادوی تمامیت طلبان به گونۀ معکوس آن شکل گرفته است، که از نام دموکراسی و انتخابات آزاد، تکرار پروژه های دوره های قبل تاریخ را از امیر عبدالرحمان تا طالبان و حزب اسلامی حکمتیار به نمایش می گذارد.

با ملاحظۀ این اوضاع، ما به مردم خویش هشدار باش می دهیم، که به هیچ وجهی با مسألۀ انتخابات برخورد احساساتی ننموده، در صورت برگزاری آن آمادگی همه جانبه برای اشتراک و حضور خویش داشته باشند.

توقف و یا از بین رفتن پروسۀ نیم بند دموکراتیک کنونی، که مردم ما به قیمت بس گران بدست آورده است، بزرگترین فاجعۀ تاریخ این سرزمین خواهد بود، اگر بوقوع بپیوندد، جبران آن در کوتاه مدت به کلی نا ممکن خواهد شد.

بنأً از وقوع این فاجعه به هر شکل و شیوۀ معقول و منطقی که ممکن باشد، جلوگیری باید نمود!

درین رابطه آماده بودن مردم شریف و جفادیدۀ ما برای اشتراک درین انتخابات ها یک امر ضروری است، که اگر مردم ما درین عرصه غیرحاضر شوند، جای ایشان را رأی دهندگان جعلی در سر تا سر کشور به خود اختصاص خواهند داد!

برای جلوگیری از آن فقط یک راه وجود دارد، که همانا آمادگی عام و تام مردم و فعالیت های بی وقفۀ روشنگران، به خصوص جوانان متعهد سر تا سر کشور، با آمادگی همه جانبۀ روشنگری در راستای افشای حقایق، درهر لحظه و در کلیه حالات می باشد و بس!!

انتخابات یکی از راه های رسیدن به حق وعدالت، آزادی و ترقی از طریق انتخاب نمودن انسانهای شایسته و صادق به منافع مردم و میهن در مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی کشور است.

شما با حضور و سهم گیری در انتخابات می توانید زمینه های تحقق خواست های مشروع و انسانی خود و جامعۀ خویش را، از طریق نمایندگان منتخب خود در هر مرجع و مقامی زمینه ساز گردیده، در راه خنثی سازی تلاش و توطئه های سلطه جویانه و انحصارگرانۀ گروه های تمامیت طلب و معامله گران فاسد مرتبط با ایشان، از هر نام وعنوانی که عرض وجود نماید، سهم خویش را ادا نمایید.

ما اعتقاد راسخ داریم که در صحنه های مبارزاتی جایی که مبارزین صدیق و ایثارگر با پشتیبانی همه جانبۀ مردم خویش حضور بهم نرسانند، عرصه برای جولانگری های ستمگران مفسد و دلالان بی عرضه برای همیش فراهم گردیده، امید رهایی از چنگ هیولای بیداد و ستم، تبعیض و بی عدالتی در سطح یک رویای غیر قابل دستیابی باقی مانده، جامعۀ ما هیچگاهی به سرمنزل آزادی و سعادت واقعی واصل گردیده نمی تواند.

به امید بیداری و اتحاد مردم و شکست توطئه های دشمنان آزادی و عدالت در کلیه سطوح!

اتحاد و آمادگی دفاع از حق بزرگترین ضامن پیروزی مدافعین حق و آزادی است.

ما پیروز می شویم!

» شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا»

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here