اندخویلیک استاد متین و دوکتور شفیقه یارقین دیباج نینگ بجرگن علمی وفرهنگی خذمت لری بلخ انیورستی نینگ استادلر وطلبه لرینینگ تمانیدن نشانلندی

0
1286

اندخویلیک استاد متین و دوکتور شفیقه یارقین دیباج نینگ ایتگن علمی وفرهنگی خذمت لری بلخ انیورستی نینگ استادلر وطلبه لرینینگ تمانیدن نشانلندی

    استاد اکادمسین شرعی جوزجانی تمانیدن:

بلخ اونیورستیتی نینگ اوزبیک تیلی و ادبیاتی بولیمی تمانیدن ایککی تنیقلی چاغداش عالم وشاعریمیز نینگ علمی وادبی مقامیگه بغیشلب اوتکزیلگن طنطنه لی ییغیلیش، مقتاوگه سزاوار و زمان طلبیگه اورینلی بیر جواب صفتیده یولگه قوییلگن. ملی بیرلیگیمیزگه خلل بیریب، ملی فرهنگیمیزنینگ اوسیش یولینی توسیشگه شرایط یره تیب کیله یاتگن خصمانه تدبیرلر، تورلی حیله و نیرنگلر، کیله جگیمیزگه تهدید سالماقده. شوندی بیرآغیر و مرکب شرایطده اوزبیک و تورکمن و برچه اولکه میز تورکلرینی یقینلشتیریب، ملی قدریتلرگه اعتبارلرینی قره ته دیگن بو کبی محفللر کتته اهمیت کسب ایته دی. اندخویلیک استاد متین و دوکتور شفیقه یارقین دیباج  اوز حیاتلری نینگ اساسی قسمینی تیل و ادبیاتیمز رواجیگه بغیشلب، اونوتیلمس خدمتلری بیلن ایل – یورت حرمتیگه سزاوار بولیب کیلگنلر. بیزاوشبو قدرلش مراسمی بیلن اولرنی چین کونگلدن تبریکلب، احتفالنی یولگه قویگن دوستلرگه تحسین و ثنالر ایته میز. شاعرلریمییزنینگ عمرلری اوزاق و ادبی ایجادلری توختاوسیزبولسین! حرمت بیلن.

اکادمیسین شرعی جوزجانی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here