کافکا بیلن صحبت

0
1209

 

تیلماج: حلیم یارقین

* “کافکا بیلن صحبت” کتابدن عبرتلی نکته:
(گوستاو یانوش تألیفی، فرامرز بهزاد ترجمه سی)
* فیسبوکده بیر-بیرلرینی سۉکه دیگنلرنینگ دقتیگه!

بیر تانیشیم گه بیرآز پول قرض بېریب، باشقه بیران نرسه بېریشگه امکانیم یۉق اېدی. شو آدمدن سۉکیشدن تۉله بیر نامه آلدیم. “اۉزیگه بنا قۉیگن میمون”، “آنگ(شعور)سیز هۉکیز” نامه ده گی مېنگه بېریلگن اېنگ یومشاق نسبتلر اېدی.
نامه نی دکتور کافکاگه کۉرستدیم. برماق اوچی بیلن – خودّی خوفلی بیر نرسه بیلن قرشی بۉلگندېک- اونی میزنینگ اېنگ اوزاق نقطه سیگه قۉیدی-ده، مېنگه دېدی:
“سۉکیش، دهشتلی بیر نرسه دیر. نظریمده بو نامه، اۉپکه و کۉزنی کویدیرووچی توتونلی اۉتدېک تویوله دی. سۉکیش، روحگه بیر تحقیر، فیض گه نسبتاً بیر سوءقصد دیر. بیراق بو گناه، سۉزلرنی توزیک اۉلچه مه یدیگن کیشیدن هم یوز بېریشی ممکن. چونکه سۉزله ماق، دېمک اۉلچش و تعریف بېرماق دیر. سۉز(کلمه)، اۉلیم و تیریکلیک اره سیده گی آلینگن تصمیم دیر.”
– بیر وکیل ارقه لی اونگه بیر یازوو ییباریشیم نی مصلحت بېره سیز می؟ دېب سۉره دیم.
– یۉق، یۉق. نیمه فایده سی بار؟ هر حالده، بونداق اخطارنی جدی آلمسه کېره ک. باردی یو جدی آلسه هم، اونگه تېگمنگ. نامه سیده یازگن هۉکیز، موگوزی(شاخی)نینگ ضربه سینی اونینگ اۉزیگه قره ته دی. انسان، دنیاگه کېلتیرگن شبحی دن قاچالمه یدی. یاووزلیک(شر)، دایم باشلنغیچ نقطه سیگه قیته دی.”
(Ghulam Sakha صفحه سیدن آلیب اۉگیریلدی)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here