* مهاتما گاندی سۉزلریدن:

0
1330

 

تیلماج: حلیم یارقین

* مهاتما گاندی سۉزلریدن:

– بیر یاو(دشمن) تاپگن کونینگ، آماجینگگه یېتماققه موفق اېکنلیگینگ نی توشین!
– بیرکونی سېنگه مېنسیمسلیک(اهانت)، تهمت و افترا قیلگنلریده، حلال اېکنینگ اولرنی آزار بېرگنینی توشین!
– بیرکونی سۉکیش و چپه نه سۉزلر اېشیتسنگ، تیل و قلمینگ تۉغری سیده عاجز اېکنلیکلرینی توشین!
– بیرکونی سېنی قۉرقیتسه لر، سېنینگ قرشینگده کوچسیز اېکنلیکلرینی بیل!
– بیرکونی خیانت کۉرسنگ، قیمتینگ یوقاریلیگینی توشین!
– بیرکونی سېنی تشلب کېتسه لر، سېن بیلن بۉلیش اوچون لیاقت و تېنگ بۉلیشنی بیل!
– بیرکونی نامردلیک کۉرسنگ، اېرلیککه(مردلیککه) ظرفیت بۉلیشینی بیل!
– بیرکونی کېچیردینگ، بیراق ناسپاسلیک کۉردینگ، کېجیریم ددللیک(جسارت) ایستشی نی بیل!
(اعظم اۉزگین صفحه سیدن آلیب اۉگیریلدی)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here