امه «امیرتیمور گورکانی» به Charles VI de France «شارل ششم پادشاه فرانسه»

0
1512
Ahmad Aminis billede.
Ahmad Aminis billede.
Ahmad Aminis billede.
 

نامه «امیرتیمور گورکانی» به Charles VI de France
«شارل ششم پادشاه فرانسه» ازقدیمی ترین آثار تاریخی موجود از نامه نگاری فرمانروایان تورک اوزبیک به پادشاهان اروپایی است.

محتوای این نامه که حاکی از افزایش روابط تجاری است که در جواب نامه پادشاه فرانسه نوشته شده.

پیش از نگارش این نامه , پیامهایی از جانب دربار فرانسه به امیر تیمور کورگان فرستاده شد , در محرم سال 805 هجری قمری و تنها چند روز پس از شکست و اسارت سلطان بایزید در نبرد آنکارا , این نامه در پاسخ به پیامهای دربار فرانسه توسط امیر تیمور نگاشته شده است.
نامه امیر تیمور به شارل ششم یکی از قدیمی ترین نامه‌های مهردار از فرمانرویان تورک اوزبیک شناخته می شود. نامه لحنی دوستانه دارد .
از متن نامه اینگونه بر می آید که نامه شارل ششم به تیمور لنگ توسط «فری فرنسکس» به دربار امیر فرستاده شده و نامه امیر تیمور به شارل ششم توسط «فری جوان مارحسیا» به دربار فرانسه ارسال گردیده است. فری جوآن مارحسیا مطران , معروف به جان دوم , کشیش بزرگ منطقه سلطانیه از اهالی ایتالیا و از معتقدان به فرقه فرانسیسکن بود. او به عنوان سفیر ایران به انگلستان و جنووا نیز اعزام شده بود.
اصل این نامه به شماره J.937 در خزانه اسناد رسمی در پاریس نگهداری میشود.
متن نامه تیمور به شارل ششم نخستین بار توسط سیلوستر دوساسی (شرق شناس نامدار فرانسوی) به همراه ترجمه به لاتین و توضیحات مشروح و جامع در صفحات 470تا522 , جلد ششم , تذکره آکادمی فرانسه , در سال 1822 میلادی به چاپ رسیده است.

متن نامه
امیر کبیر تمر کوران زید عمره
ملک ری دفرنسا
صد هزار سلام و آرزومندی ازین محب خود
قبول فرماید با جهان ارزمندی بسیار بعد از تبلیغ ادعیه رای عالی آن امیر کبیر را نموده می‌شود که که فری فرنسکس تعلیم ده بدین طرف رسید و مکاتب ملکان را آورد و نیک نامی و عظمت و بزرکوری آن امیرکبیر را عرضه کرد عظیم شادمان شدیم و نیز تقریر کرد که با لشکر انبوه روانه شد بیاری باری تعالی و دشمنان ما را و شما را قهر و زبون کرد من بعد فری جوان مارحسیا سلطانیة به خدمت فرستاده شد وی بخدمت تقریر کند هر چه واقع شد اکنون توقع از آن امیر کبیر داریم دائماً مکاتیب همایون فرستاده شود و سلامتی آن امیر کبیر باز نماید تا تسلی خاطر حاصل آید دیگر می‌باید که بازرگانان شما رابدین طرف فرستاده شود که اینجایگه ایشانرا معزز و مکرم سازیم و نیز بازرگانان ما بدان طرف رجوع سازند ایشانرا نیز معزز و مکرم سازند و بر ایشان کسی زور و زیادتی نکند زیرا دنیا ببازرگانان آبادانست زیادت چه ابرام نمایم دولت باد در کامرانی بسیار سال و السلام تحریر فی غرة محرم المکرم سنة خمسة و ثمانمایه الهجریة [مُهر تیمور]

منبع : مرکز مطالعات آذر بیجان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here