گــوشــمالی طــالــبان توسط پدر امریکایی ایشان! طنز

0
1380

گــوشــمالی طــالــبان

 

امــریکا در راســتای ســیاســت شــکر و شــلاقـــش فــرزند ناخلــفش را یک گــوشــمالــی حســابی داد!

طالب بچه انتحاری که در دهه هشتاد میلادی از پدر امریکایی و مادر پاکستانی در منطقه وزیرستان شمالی بدنیا آمده درین سه دهه جنگ و خون ریزی در منطقه فراز و نشیب های بزرگی را طی کرده است ، زمان پدر امریکایی به خشم آمده و به عنوان تنبه او را چون سگان ولگرد از غار های تورا بورا بیرون کشیده و بسوی دریای سند پرتاب کرده ، زمان دیگری که از کردارش راضی بوده او را برای مدتی جهت سیاحت و تفریح به قطر و دوبی فرستاده است.

اما فرزند ناخلف درین اوخر از کم مهری های پدر امریکایی به ستوه آمده و بیشتر بسوی رقیبان او روی آورده ، گهی کاکا روسی و زمانی ماما ایرانی دست محبت به سر او کشیده و چیز های به جیبش انداخته که این موضوع چنان آتش خشم وغضب پدر امریکایی را بر افروخته که او را با یک گوشمالی جانانه متوجه بداخلاقی ها و نمک حرامی هایش کرده است.

دیده شود که در آینده این گوشمالی پدر امریکایی فرزند ناخلف را به صراط مستقیم برگشتانده و پسر اهل و صالح خواهد ساخت یا اینکه عاق پدر و مادر شده بکلی به دامان کاکا روسی و ماما ایرانی پناه خواهد برد.

 

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here