انجمن «آیدین – مالمو» جشن نوروز را تجلیل کرد

0
1253

 

انجمن «آیدین – مالمو» جشن نوروز را تجلیل کرد

 

انجمن «آیدین – مالمو» جشن نوروز را تجلیل کرد

 

 

انجمن آیدین شهر مالمو درکشورسویدن با برگذاری محفلی ازجشن نوروز سال ۱۳۹۷ در روز ۲۴ مارچ ۲۰۱۸ میلادی تجلیل بعمل آورد. در این محفل تمام اعضای انجمن و مهمانانی از کوپن هاگن دنمارک اشتراک نمودند .

محفل مانند سالهای گذشته با شور و علاقمندی و سهمگیری فعال بیگم های انجمن در یک فضای دوستانه برگزار شد. خانواده هاغذا های لذیذ نو روزی از خانه های شان با خود به محفل آورده بو دند که توسط بیگم ها بیک سلیقه خاص بالای میز ها چیده و ترتیب و تنظیم شده بود . هم چنان حلوای سمنک که سمبل سال نو و نو روز است توسط خانم های انجمن در منزل عبدالرازق به همکاری فامیل داکتر علیشر تهیه کرده بودند، مورد علاقمندی و استقبال اشتراک کنندگان قرار گرفت.

میز نو روزی که ازطرف بیگم حلیمه قیتمس با زحمات زیاد به اسلوبی قشنگ ترتیب شده بود به نمایش گذاشته شد.

محفل با سخنان خیر مقدم و تبریکی سال ۱۳۹۷ و جشن نو روز توسط حلیمه قیتمس آغاز یافت. سپس از انجنیر عبد الحق فیضی دعودت بعمل آمد تا به ارتباط سال نو پیام خود را به حاضرین قرا ئت نماید و دیگران نیز به نوبه خود صحبت کردند وبه حاضرین جشن نو روزرا تبریک گفتند.

 بعدا از حاضرین برای صرف طعام دعوت بعمل آمد. غذاهای تهیه شده همه لذیذ و اشتها آور بود و مورد علاقه و ستایش اشتراک کننده گان قرار گرفت.

در فرجام رئیس انجمن از اشتراک کننده گان، مهمانان از سهمگیری فعال بیگم ها و جوانانیکه در ترتیب و تنظیم محفل حصه گرفته بودند خصوصآ از آقا حجت مسئول انجمن فرهنگسرای ایرانیان که همکاری دوستانه نموده بودند قدردانی بعمل آورد.

 محفل از ساعت ۲ روز شروع الی ساعت ۶ شام ادامه داشت .

 

راپورتر «مالمو – آیدین»

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here