انتقال 8000 تروریست از سوریه به افغانستان

0
1132

 

انتقال 8000 تروریست از سوریه به افغانستان

سرگی سمیرنوف: تقریباً 8000 تروریست از سوریه به شمال افغانستان انتقال گردیده اند.

سرگی سمیرنوف معاون رئیس سرویس امنیت فدارلی روسیه که قیادت هیت روسیه در اجلاس شورای شبکات ضد ترور منطقوی “سازمان همکاری شانگهای” را به عهده دارد، اظهار داشت که در حدود 8000 تروریست از سوریه به شمال افغانستان انتقال گردیده اند.

وی افزود: «امروز ما این مساله را بررسی کردیم و اینکه تاجکستان از طرف افغانستان مورد تهدید قرار خواهد گرفت، نیز مد نظر گرفتیم».

گفته میشودکه طبق اطلاعات مقامات تاجکستان، در حدود 8000 تروریست از سوریه به شمال افغانستان انتقال گردیده اند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here