دکترغنی؛ دنده عقب به عصر ارتجاع سنتی از آدرس عصر مدرن

۱۳۹۸ تیر ۲۶, چهارشنبه دکترغنی؛ دنده عقب به عصر ارتجاع سنتی از آدرس عصر مدرن فصلِ ناتمام اشرف غنی - استاد یعقوب یسنا   اشاره: این متن موجز...